Икономически университет – Варна

Учебно разписание за летен семестър на учебната 2021/2022 г. - ОКС "бакалавър" - редовно обучение и ОКС "магистър" - редовно и модулно обучение

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и Център за Магистърско обучение на 19 и 20.01.2022 г.

Срок за кандидатстване: 10.12.2021 г., петък.

Икономически университет – Варна за пета поредна година – като институция и с отделни първични звена, заслужи място в престижната класация на U-Multirank.

Неприсъствен електронно базиран ще бъде учебният процес за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение в ИУ – Варна за срока на извънредната епидемична обстановка

Министерството на образованието и науката даде на висшето училище оценка 3.86 при максимална 4.00

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и Център за магистърско обучение на 30 и 31.08.2021 г.

Срокът на проучването е до 08 август 2021 г.

Срокът на проучването е до 08 август 2021 г.

Споделете мнението си до 08 август 2021 г.