Икономически университет – Варна

В ИУ – Варна се проведе публична лекция на тема "Финансов анализ" с гост лектор г-н Тюркер Куртев от Coca-Cola Europacific Partners

На 1 декември 2023 г. в конферентна зала 1 на ИУ – Варна се проведе публична лекция на тема: “Финансов анализ“ с гост лектор г-н Тюркер Куртев от Coca-Cola Europacific Partners - Director, Planning and Performance Management Centre of Expertise. Събитието бе организирано по покана на катедра “Счетоводна отчетност“ и със съдействието на Кариерен център на ИУ – Варна. Лекторът е възпитаник на ИУ – Варна, като притежава магистърска степен по „Счетоводство и контрол“ и богат опит в сферата на счетоводството и финансите в големи компании.

Г-н Тюркер Куртев бе поканен по време на лекция по дисциплината „Финансов анализ“, традиционно преподавана от проф. д-р Надя Костова от катедра “Счетоводна отчетност“. В залата присъстваха много студенти от бакалавърски специалности „Счетоводство и одит“, „Счетоводство и финанси“, „Финанси“, „Туризъм“, „МИО“ и други, както и студенти от магистърска степен „Счетоводство и контрол“.

Лекторът заинтригува студентите със своя професионален път и успехи, пожела им да „построяват врата там, където не се откриват възможности“. Присъстващите на публичната лекция научиха много за историята на компанията Coca-Cola и дейностите, които се предлагат в България. Лекторът разкри приложението на конкретни аналитични методи и процедури при анализ на печалбата на компанията. Студентите имаха възможност да научат повече и за възможностите за стаж и работа в Coca-Cola Europacific Partners.

04 дек 2023Подобни