Икономически университет – Варна

Начало
01
дек

В традиционното ежегодно събитие участие ще вземат студентите, показали най-добри резултати по дисциплината "Микроикономика". Олимпиадата ще бъде организирана в два кръга.

"Recommendations" e нова функция в EBSCO Mobile, която помага в търсенето на сродно съдържание.

UEVA те кани на международно обучение "Прилагане на междукултурна компетентност в международната реклама"

На 03-ти и 05-ти октомври 2023 г. се проведоха групови тренировки по Зумба в спортния комплекс на ИУ – Варна.

Вижте повече за подаване на документи за стипендии за зимен семестър на учебната 2023/2024 година

Стипендията е в размер на 400 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Крайният срок за подаване на документите е 17:00 ч. на 31 октомври 2023 г.

Явяване на изпити от предходни учебни години.

Инициативата за нея беше на отдел „Спорт“ към Студентския съвет и катедра “Езиково обучение и спорт”

Документи за програмата се подават от 2 октомври до 13 ноември 2023

Конкурсът ще бъде обявен в двуседмичен срок след обнародването в ДВ на Закона за държавния бюджет за следващата фискална година и ще бъде със срок за кандидатстване един месец след обявяването му.