Икономически университет – Варна

На 6 април 2017 в зала "Пресцентър" се проведе Заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район. Проф. Зоя Младенова, директор на Научноизследователски институт при ИУ – Варна, бе поканена да представи института.

На 28.03.2017 г. в Икономически университет – Варна се проведе среща-разговор с г-н Станислав Иванов, Председател на ПК "Финанси и бюджет" при Общинския съвет на Община Варна, на тема "Бюджетът на Община Варна 2017 - местната власт в услуга на гражданите.

Начало
16
юли

за придобиване на научна степен "доктор на историческите науки" на доц. д-р Иван Русев

Форумът се проведе в периода  10 - 11 октомври 2008 г.