Икономически университет – Варна

Действието ще подкрепи партньорства на местно, регионално или национално ниво с участието на научни и изследователски организации за насърчаване на интеграцията на социалните предприятия в основните бизнес вериги за доставки

Партньорите заявиха желание за нови проектни инициативи

Програма "Конкурси за проектни програми за двустранно сътрудничество България - Австрия" на ФНИ насърчава научното и техническо сътрудничество между учени от България и Австрия за провеждане на фундаментални научни изследвания

На 31.10.2022 г. в Зала 1 на ИУ – Варна се проведоха два практически тренинга със студенти с цел разпространение на резултати по проект ESSENCE "Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability", финанасиран по програма Erasmus +

През ноември 2022 г. Европейската Комисия ще отвори покана за набиране на проектни предложения по програма "Цифрова Европа"

Начало
31
окт

Проект ESSENCE "Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability" има за цел да подпомогне по иновативен начин развитието на ключови умения като инициативност, критично мислене, творчество и управление на хора и др.

Заключително събитие от Младежка инициатива „Хоризонтите пред младия предприемач – опитът говори …“, финансирана от Дирекция „Образование и младежки дейности" при Община Варна.

Преподаватели, студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени, работещи и обучаващи се в професионални направления 3.8 „Икономика“ и 4.6 „Информатика и компютърни науки“ в ИУ – Варна имат възможност за осъществяван

Как се популяризира нова идея и се приобщават съмишленици когато няма социални мрежи, по колко и какво получава всеки от нас всеки ден в личната си сметка научиха участниците в треото поред събитие от Младежка инициатива "Хоризонтите пред младия предприем

Начало
26
окт

Гост - лекторите са сертифицирани медиатори с експертиза в право и психология, и действащ съдия. Подготвили са ви тренинг по симулирани преговори и представяне на концепция на win win стратегията. Регистрацията е отворена. Очакваме ви!