Икономически университет – Варна

В него взеха участие 68 студенти и докторанти на университета.

Начало
23
апр

С участието на експерти от Министерство на труда и социалната политика

Той е част от предвидените дейности по проект №КП-06-Н-45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд научни изследвания.

Срок за кандидатстване в предварителен етап (фаза I) - 7 май 2021 г.

Осъществява се с финансовата подкрепа на Дирекция "Образование и младежки дейности" при Община Варна

Осъществява се с финансовата подкрепа на Дирекция "Образование и младежки дейности" при Община Варна

Участието в уебинара изисква предварителна регистрация.

Срок за кандидатстване 30.04.2021 г.

В семинара взеха участие 35 преподаватели от ИУ – Варна, които задаваха конкретни въпроси към лекторите и предизвикаха интересна дискусия.

Начало
02
апр

Участието в уебинара е след предварително записване чрез попълване на формуляр.