Икономически университет – Варна

Начало
03
май
Край
05
май

Дискусиите са с продължителност 2 учебни часа. Сесиите започват всеки ден от 03 май до 05 май, в 11:15 ч., 13:15 ч. и 15:15 ч., зала 446. Регистрация: онлайн и на място.

Представяне на ИУ – Варна и резултатите от международен Еразъм+ стратегически проект пред 45 участници от 32 европейски университета в Еслинген

Програмата ще финансира проекти, които предвиждат изследвания и иновациии в областта на безопасния, издръжлив и устойчив транспорт и ориентирани към търсенето услуги за интелигентна мобилност за пътници и стоки

Програмата ще финансира научни изследвания и иновации, способстващи за подобрено разбиране на сложни социално-екологични системи за по-добро управление на човешките дейности, прилагане на политики и отговор на обществените нужди

Програмата ще финансира проекти, включващи иновационни дейности, които могат да допринесат за създаване на нови продукти и услуги с висока икономическа и (или) социална стойност

Европейската комисия отвори нова покана за кандидатстване по програма "Еразъм+"

„Public Diplomacy Small Grants Program“ финансира деййности за укрепване на управлението, прозрачността и върховенството на закона, както и за насърчаване на демократичните норми, икономическото развитие, енергийната диверсификация и стабилността на сигу

Начало
28
апр

Датата е 28.04.2023 г., петък, 9:00 ч., Зала 1. Събитието ще се проведе в хибридна форма - присъствено и онлайн. Ако желаете да участвате, моля попълнете формуляра за регистрация. Очакваме Ви!

Краткосрочните специализации се осъществяват в чуждестранни университети - асоциирани партньори в изпълнението на проект EDUTransform.

Период на провеждане на обучението: 29.03.2023 г. - 03.07.2023 г. Продължителност: 80 акад. часа.