Икономически университет – Варна

Новини

Начало
03
авг

Програма на семинара и информация за лекторите

Връзки към няколко полезни за академичния състав уебинара на Elsevier.

Начало
27
ное

Конференцията ще използва платформата Google Meet.

Изпитите ще се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки

Начало
23
юни

Обучителен семинар, засягащ теми като дигитален маркетинг, бранд мениджмънт и организация на корпоративни събития.

Електронната платформа за подаване на проектни предложения е отворена от 18 юни 2020 г.

Събитието се oрганизира и провежда в рамките на проект FIN-TECH.

Той се организира от Съюза на икономистите в България

Събитието се oрганизира и провежда в рамките на проект FIN-TECH, работен пакет WP 7 "Blockchain research"

Икономически университет – Варна отбелязва най-големият си успех по тази ключова дейност досега с 8 одобрени държави