Икономически университет – Варна

Новини

Начало
09
май

Заповядайте на откриването на UEVA Startup Initiative Сезон 2

Призовата тройка в нея оформиха Кристиян Игнатов, Иван Генчев и Иван Тодоров - и тримата студенти от трети курс в спец. "Финанси"

Възможност за студентите, които изучават различни правни дисциплини, проявявайки самостоятелно и критично мислене да изложат своите виждания по значими социални и правни теми, както и проблеми на законодателството и практиката по прилагането му.

Възможност за обучение по стипендиантски програми на студенти се предлага от Хазарския университет, гр. Баку, Азербайджан за учебната 2024/2025 г.

На 22.04.2024 година се проведе поредната студентска научна конференция по Макроикономика към катедра ОИТ с мото „Предизвикателства и възможности пред националната икономика”.

Разработките, които студентите от специалностите „Счетоводство и одит“ и "Счетоводство и финанси“ представиха, бяха посветени на интересни и актуални теми в областта на счетоводството, одита и анализа.

Книгата на д-р Герчев ще бъде достъпна за читателите в библиотеката на ИУ – Варна.

Начало
07
май

на докт. Славена Стефанова Цонева

Свои доклади представиха ​20 студенти от специалностите "Икономика и търговия" и "Логистика"

Участие взеха студенти от всички специалности и докторанти.