Икономически университет - Варна

Начало
27
ное

Покана за участие

Начало
01
юли

Събитието се oрганизира и провежда в рамките на проект FIN-TECH.

Начало
19
юни

Събитието се oрганизира и провежда в рамките на проект FIN-TECH, работен пакет WP 7 "Blockchain research"

Начало
13
ное

Вижте повече

Начало
28
апр

Събитието е финалът на проведените по специалности Преглед на студентската научна дейност. Научната проява ще се проведе дистанционно.

Начало
25
мар

на докт. Христина Пламенова Филипова

Начало
03
апр

на докт. Величка Пеева Маринова

Начало
20
мар

докт. Радина Димитрова Момчилова

Начало
13
мар

докт. Светлана Владимирова Иванова

Начало
21
фев

Вижте какви теми ще се разискват на английски език