Икономически университет – Варна

Начало
27
май

на докт. Лиляна Петрова Бърдукова

Начало
27
май

на докт. Олга Василевна Белан

Начало
31
май

на докт. Даниела Пенчева Пенчева

Начало
11
май

Националната конференция е традиционен, утвърден с годините повод за среща на медиатори, магистрати, учени и представители на различни обществени сфери.

Начало
17
юни

Международната конференция на тема "Ремаркетинг на реалността" е по повод навършване на 25 години от основаването на катедра "Маркетинг". Предвидени са и три секции за научна дискусия.

Начало
15
апр
Край
16
апр

Традиционно събитие, което обединява бизнеса, образованието и науката в търсене на път към обсъждане на актуални теми за развитието на туризма и намирането на работещи решения.

Начало
27
апр

на докт. Янко Георгиев Георгиев

Начало
30
мар

Лекцията е подходяща за новоприети докторанти.

Начало
29
мар

Преглед на електронните ресурси на Библиотеката; Стратегии за търсене и управление на резултатите; Web of Science с нов интерфейс и функционалности. Платформата Mendeley - създаване на библиотека и цитиране.

Начало
31
мар

За членове на академичния състав и служители на ИУ – Варна