Икономически университет – Варна

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ-Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.

Те се срещнаха с академичното ръководство

Договор за сътрудничество бе подписан с Воронежкия държавен университет

Начало
25
фев
Край
26
фев

Възможности за обучение по програма Еразъм+

Начало
26
фев

Срещата е отворена за всички студенти от ИУ-Варна и Колеж по туризъм.

Висшето училище посрещна 41 студенти от 16 държави, сред които Испания, Индия, Азербайджан, Украйна, Албания и др. В продължение на 3 дни младежите имаха възможност да се запознаят с университета, града и българската култура.

Бяха обсъдени възможности за съвместни проекти

Бяха обсъдени възможности за интернационализация и партньорство

Икономически университет – Варна предоставя на своите студенти, преподаватели и служители възможността да се обучават и преподават във все повече висши учебни институции в цяла Европа

Най-голямото за Украйна международно изложение "Образование в чужбина"