Икономически университет – Варна

ИУ – Варна взе участие в дискусия, свързана с влиянието на мобилността по програма "Еразъм+" върху околната среда и полезни практики за студенти и висши учебни институции за справяне с климатичните промени.

Дискусиите ще бъдат фокусирани върху предизвикателствата, които КОВИД-19 пандемията, рисковете на финансовите пазари и миграционните и демографски промени създават за публичната администрация и управлението.

Участниците ще могат да се включат на 12 и 13 март 2022 г. както на място в Пловдив, така и дистанционно.

Конференцията се организира от Букурещкия университет за икономически изследвания и ще се проведе на 16-17 юни 2022 г. в хибриден формат.

Те се представиха блестящо в изключително сериозната конкуренция с индийските студентски екипи, които имат дългогодишен опит в този формат.

Тя е част от дейностите по проект № КП-06-Н45/1 на тема "Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда"

Научният форум се състоя дистанционно

Събитието се състоя в периода от 23 до 25 ноември 2021 г. и в него взеха участие повече от 200 души и организации.

Конференцията се провежда присъствено. Всички участници получават сертификат.

Форумът се проведе в рамките на проект № КП-06-Н45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд научни изследвания.