Икономически университет – Варна

На 14 и 15.09. ще се проведат информационни дни за първокурсниците

Вижте повече

Ликвидационната изпитна сесия ще се проведе присъствено в ИУ- Варна на 03, 04 и 08 септември 2020

Краен срок за кандидатстване до 17:00 ч. на 05.10.2020 г.

Във връзка с абонамент на периодични издания за 2021 година, до 15 септември очакваме предложения за отпадане от абонамента на ПИ, които вече не представляват интерес, както и за включване на нови заглавия.

Краен срок за кандидатстване - до 17.09.2020 г., 17:30 ч. българско време.

Краен срок за кандидатстване до 17 часа на 2.10.2020 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат.

Краен срок за кандидатстване до 17 часа на 30.09.2020 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат.

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и Център за магистърско обучение на 27 и 28.08.2020 г.

Първо класиране за общежитие и списък с резерви за