Икономически университет - Варна

Начало
28
апр

Събитието е финалът на проведените по специалности Преглед на студентската научна дейност. Научната проява ще се проведе дистанционно.

Поздрав

За всички студенти

В рамките на седмицата посветена на правото ще имате възможност да се включите и разгледате различни онлайн мероприятия с научна и практическа насоченост, да се докоснете до работата на институциите и да бъдете част от празника!

Информация във връзка с удължаване срока на извънредно положение в Република България

Начало
14
апр

Студентската научна сесия, секция "Правни науки" е предназначена за всички студенти, изучаващи правни дисциплини през академичната 2019/2020 г.

Изпратете своя авторски проект по конкретно зададена тема в избрана професионална област в периода 20 април – 18 май 2020 г.

за студенти в редовна форма на обучение

Краен срок за подаване на предложенията 22 април 2020 г.

Част от абонираните научни бази можете да ползвате и дистанционно от вкъщи.