Икономически университет – Варна

Начало
13
окт

Инициативата в помощ на студентите е на университетската библиотека

Начало
11
окт

Той е финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Визитата беше част от програмата им, планирана от Окръжен съд – Варна, с който университетът чрез катедра „Правни науки“ си партнира в рамките на договор за сътрудничество.

Начало
14
окт

Обучението е част от предвидените дейности за реализиране на младежка инициатива "На фокус: Медиацията във висшето образование – новата култура на комуникация в 2021 г."

Във форума се включиха експерти от Комисия за защита на личните данни, представители от ИДП-БАН, представители на академичната общност на ИУ – Варна и други университети, както и представители на юридическата практика (Административен съд – Варна).

Explore Top e-book Collections; Discover the Most Comprehensive Academic Information; Improve Your Research in Sociology Studies; Explore a Complete Solution for Your Business Studies; EBSCO eBooks Open Access Monograph

Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) обявява покана за участие в конкурс по Национална научна програма "Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука" 2021 (ВИХРЕН-2021).

Поради влошената епидемиологична обстановка в международен план бе взето решение за не обявяване на конкурс за изходяща мобилност в партниращи държави.

Обученията са за работа с електронния каталог на библиотеката, изследвания в електронните ресурси на библиотеката, цитиране на използвана литература и оформяне на библиография и др.

Нов начин за идентифициране на студентите, даващ възможност за до две субсидирани хранения на ден.