Икономически университет – Варна

Kакто и досега в конкурса могат да вземат участие ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Проект HEADCET е адресиран до студенти, преподаватели и представители на бизнеса, обвързани и работещи в областта на кръговата икономика, социалните иновации и устойчивото развитие.

Начало
18
май

Събитието е традиционен завършек на ежегодно провеждания Преглед на студентската научна дейност по секции.

Избори за членове на Общо събрание на Икономически университет – Варна от квотата на студентите и докторантите.

График за редовна изпитна сесия за I, II, III курс и магистри (V курс - ДНДО и СПН) - месец юни 2023 г.

Начало
04
май

На събитието студентите ще имат възможност да се запознаят повече с програмата “Еразъм+” и мобилностите за практика и обучение.

Представители на академичния състав на Университет Лучиан Блага в Сибиу посетиха Икономически университет – Варна в периода 21.04.-27.04.2023 г.

Начало
16
май

Ще бъдат връчени три поименни и пет специални награди в областта на информатиката, правото, дигиталния маркетинг и икономиката и търговията.

KBC Global Services организира отворена виртуална лекция, фокусирана върху автоматизирано тестване, която ще се проведе на 09.05.2023 (вторник) от 13:30 ч.

На 24.04.2023 г. от 10:15 часа в зала 223 се проведе публична лекция на тема „Изкуствен интелект в банково-застрахователния бизнес“, изнесена от Дарина Кирилова, Delivery Manager KATE International Markets в компанията KBC Global Services.