Икономически университет – Варна

Участие взеха студенти от всички специалности и докторанти към катедрата. Темите на разработките бяха разнообразни и интересни.

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и Център за магистърско обучение на 13, 14 и 15.06.2023 г.

Начало
25
апр

лектор – Prof. Andreea Bogoslov от Университета Лучиан Блага в Сибиу, Румъния

Какви възможности предоставят и как да се сдобиете с тях.

За студентите от 1, 2 и 3 курс ОКС "бакалавър", редовно и дистанционно обучение

Юбилеят беше отбелязан тържествено на 4 април 2023 г.

Правителството на Словашката република отпуска стипендии на студенти, докторанти, преподаватели във висши училища и научни работници за академичната 2023/2024 г. Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2023 г.

Начало
24
апр

Лектор - Дарина Кирилова, Delivery Manager KATE International Markets в компанията KBC Global Services

Редовна изпитна сесия - месец май 2023 г.

На 31.03.2023 г. в Икономически университет – Варна се проведе научен семинар на тема „Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект“.