Икономически университет - Варна

Начало
15
окт

Лектор проф. Мариан Нидзвежински от Университета в Лодз

Научният форум бе организиран от ТО на НТС и ИУ – Варна

Начало
17
окт

Германска служба за академичен обмен (DAAD) предлага широк избор от стипендии за студенти, дипломанти и учени във всички специалности и помага за подготовката на Вашата заявка за кандидатстване.

Вижте тематичните направления и се регистрирайте за участие

Начало
26
сеп

За студенти от II, III, IV курс редовно обучение, магистри - VІ курс и чуждестранни студенти

на професионално направление 4.6 "Информатика и компютърни науки"

Начало
03
окт

посветена на 100-годишнината от основаването на ИУ – Варна