Икономически университет – Варна

Записаните на ранен прием студенти са над 50 % от държавната поръчка за образователно-квалификационна степен "бакалавър"

Начало
12
юни
Край
21
юни

Студентски спортен клуб към Икономически университет – Варна и дирекция "Спорт" при Община Варна организират за вас спортни събития и практики, стимулиращи двигателната активност.

Подаването на документите е организирано онлайн от 3 до 5 май 2023 г.

Начало
28
апр

Заповядайте и станете част от нашата общност!

Бяха представени идеи от различни сфери на бизнеса, продукти и услуги. Всички компании обърнаха внимание на дейностите и продуктите, които целят опазване на околната среда и рециклиране на ненужни материали.

Начало
31
мар

Заповядайте и станете част от нашата общност!

Събитието е насочено към всички, които се интересуват от широкия спектър от аспекти, които Европейският съюз включва. Крайният срок за онлайн регистрация и изпращане на разширени резюмета е 5 април 2023 г.

Отворено е кандидатстването в рамките на кампанията DiscoverEU на Европейската комисия, която предоставя възможност на 35 000 младежи да получат безплатна железопътна карта, за да опознаят Европа. Срокът за кандидатстване е до 29 март 2023 г. в 12:00 часа

Подаването на документите е организирано онлайн от 6 до 13 март 2023 г.

Събитието се проведе присъствено