Икономически университет – Варна

Начало
14
фев

Възможностите на дигиталните технологии в днешно време стават все по-актуални. Основният въпрос е как да бъдем информирани и успешни в сфера, която се развива всеки изминал ден. Какви са добрите практики и кои са бъдещите печеливши професии?

Беше подписан и договор за сътрудничество с Дангарския държавен университет

Тя е разработена съвместно от три висши училища по проект "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация"

Вижте повече

В секция "Счетоводство" взеха участие 248 ученици от 11ти и 12ти клас.

Тази година олимпиадата в трите секции беше в сътрудничество с фирмите myPOS Technologies и Adastra Bulgaria.

За поредна година олимпиадата посрещна голям брой участници - заявили участие бяха 130 ученици от над десет училица в гр. Варна и страната.

Резултати след провеждането на първия етап и финално класиране.

Над 170 ученици от 11-ти и 12-ти клас от редица средни училища в България взеха участие в Олимпиадата, която през тази година отново се проведе дистанционно.

Катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти" бе домакин на състезанието "Градове на бъдещето", което се проведе в рамките на Национална университетска олимпиада за ученици, организирана от Икономически университет – Варна.