Икономически университет – Варна

Системата ще стартира на 12.07.2024 г. Крайният срок за полагане на теста е 24:00 ч. на 07.08.2024 г.

Първата записана студентка се срещна с ректора проф. д-р Евгени Станимиров

От 17 юни се приемат документи за ОКС "професионелен бакалавър" в Колежа по туризъм, от 20 юни – за ОКС „бакалавър“, а от 21 юни – за ОКС „магистър“

Новозаписаните студенти, които ще бъдат 1 курс през есента, следва сами да внесат здравните си осигуровки към НАП за летните месеци.

В ИУ – Варна се връчиха наградите на участниците в конкурса за есе на тема "Медиацията в моите представи".

Възможност за участие на младежи до 25 години в организирана игра симулация - международен Модел на ЮНЕСКО на тема “Етика на използването на изкуствения интелект в образованието“

Бъдещи чуждестранни кандидат-студенти от турски лицей се запознаха с възможностите за обучение в ИУ – Варна

Ранният прием (м. април и м. май 2024 г.) е отменен с решение на Академичния съвет (Протокол № 10/28.03.2024 г.).

Училището за дванадесета година е организатор на инициативата „Продължи напред! Образование за моето бъдеще“, в която участват български университети

Начало
29
мар

Заповядайте и станете част от нашата общност!