Икономически университет – Варна

До 13.05.2022 г. е осигурен достъп до иновативния софтуер и база данни Scite_ - най-голямата световна база данни на цитатни класификации и изявления с множество визуализиращи инструменти.

Колеги от библиотеката на Икономически университет – Варна посетиха от 28.03.2022 г. до 01.04.2022 г. по програма „Мобилност на персонала Еразъм+“ университета Universita degli Studi del Molise в Кампобасо, Италия.

Временен достъп до колекции с учебници от Pearson e-library в областите Economics и Decision Science - до 19.05.2022 г.

Обхватът включва теми от селско стопанство и околна среда до приложна икономика, свободно време/туризъм и хранене. Достъпът е свободен до 26/4/2022 г. от територията на университета.

Начало
11
апр
Край
15
апр

Библиотеката на ИУ – Варна съвместно с катедра "Правни науки" и Аминистративен съд – Варна организират изложба, която е част от инициативите, свързани с отбелязването на 15-годишнината на Административен съд – Варна.

Начало
30
мар

Лекцията е подходяща за новоприети докторанти.

Начало
29
мар

Преглед на електронните ресурси на Библиотеката; Стратегии за търсене и управление на резултатите; Web of Science с нов интерфейс и функционалности. Платформата Mendeley - създаване на библиотека и цитиране.

До 31 май 2022 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до списания и книги на издателство Bentham Science за 25 библиотеки в страната. Възможността за достъп е от територията на библиотеката.

Изданията публикуват текстове на български и английски език, като авторите не заплащат такса за това. Абонати на списанията са редица водещи чуждестранни университети и библиотеки (включително Конгресната библиотека на САЩ).

Достъп до 31.01.2022 до научно съдържание в естествените науки, технологиите, инженерството, медицината и социалните науки.