Икономически университет – Варна

Новини

За всички студенти ОКС "бакалавър"

За най-предпочитаните специалности се конкурираха по повече от 10 – 15 кандидат-студенти за едно място

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и Център за магистърско обучение на 30 и 31.08.2022 г.

Начало
04
ное

Конференция на тема "Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности"

Срокът за провеждане на стажа е от 2 до 12 месеца

Икономически университет – Варна и тази година уважи националния празник на Франция.

Новозаписаните студенти, които ще бъдат 1 курс през есента, следва сами да внесат здравните си осигуровки към НАП за летните месеци.

На одобрения студент ще бъде предоставена субсидия от 700 евро на месец, финансирана по програма „Еразъм+“, както и средства за пътни разходи в размер на 275 евро.

Мексиканската Агенция за международно сътрудничество за развитие обяви новото издание на конкурса на Мексиканското правителството за стипендии за чужденци.

Отдел "Международно сътрудничество" на Икономически университет – Варна отново посрещна гости от Европа и света за ежегодната Международна седмица за обучение на персонал.