Икономически университет – Варна

Новозаписаните студенти, които ще бъдат 1 курс през есента, следва сами да внесат здравните си осигуровки към НАП за летните месеци.

В ИУ – Варна се връчиха наградите на участниците в конкурса за есе на тема "Медиацията в моите представи".

Възможност за участие на младежи до 25 години в организирана игра симулация - международен Модел на ЮНЕСКО на тема “Етика на използването на изкуствения интелект в образованието“

Бъдещи чуждестранни кандидат-студенти от турски лицей се запознаха с възможностите за обучение в ИУ – Варна

Ранният прием (м. април и м. май 2024 г.) е отменен с решение на Академичния съвет (Протокол № 10/28.03.2024 г.).

Училището за дванадесета година е организатор на инициативата „Продължи напред! Образование за моето бъдеще“, в която участват български университети

Начало
29
мар

Заповядайте и станете част от нашата общност!

Събитието се организира от Центъра за кариерно ориентиране и дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна

Инициативата, която се проведе на 14.03.2024 г., постави фокус върху информираността на кандидат-студентите за различните дисциплини с практичен характер

Целта на събитието беше да запознае бъдещите кандидат-студенти от шуменските училища с различните университети от цяла България