Икономически университет – Варна

традиционна Седмица на правото в Икономически университет – Варна, организирана от катедра "Правни науки", се провежда до 19 април 2024 г.

С вълнение гостите разгледаха университета и бяха изключително впечатлени от вековната му история и от това как един паметник на архитектурното наследство може не просто да се съхрани, но да се поддържа и да съжителства с модерната среда за обучение.

Според UniRank Икономически университет – Варна е на 4 място по популярност в YouTube, на 6 място в класацията на университетите в Instagram за 2024 г. и в Топ 7 по последователи в X (бившия Twitter).

Начало
15
апр
Край
19
апр

Вижте повече

Събитието беше организирано от ПРЧР на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) съвместно с Областната администрация – Варна, и Икономическия университет – Варна

Меморандум за сътрудничество между Икономически и социален съвет на Република България и Икономически университет – Варна беше сключен на 29 март 2024 г.

Ранният прием (м. април и м. май 2024 г.) е отменен с решение на Академичния съвет (Протокол № 10/28.03.2024 г.).

В 12-ото му издание му издание се включват 73 фирми, институции, организации

Училището за дванадесета година е организатор на инициативата „Продължи напред! Образование за моето бъдеще“, в която участват български университети

Той гостува във висшето училище в качеството му на член на Комисията по обществено здраве, околна среда и безопасност на храните в Европейския парламент