Икономически университет – Варна

Сектор "Магистри"

Сектор "Магистри" координира дейността на катедрите и административните звена, свързани с приема и обучението на
студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" - от записването до дипломирането им. Секторът пряко подпомага дейността на заместник-ректора по учебната дейност във връзка с обучението на студенти в магистърските специалности.

Основни задачи изпълнявани оъ сектор "Магистри" са:

  1. Координира дейността на факултетите, катедрите и обслужващите звена, свързана с организацията и провеждането на обучението по магистърски специалности;
  2. Подготвя, организира и провежда приема на кандидати за магистри по магистърски специалности; (от точка 4)
  3. Осъществява обслужването на студенти обучаващи се в образователно-квалификационна степен "магистър";
  4. Проучва търсенето на образователната услуга за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър";

Сектор "Магистри"отговаря на студентски въпроси свързани със:

  • Записване, прекъсване и отстраняване;
  • Издаване на уверения, академични справки и индивидуални протоколи и др.;
  • Признаване на изпити и периоди на обучение в други висши училища;
  • Молби по различни въпроси, свързани с учебния процес и изпитното състояние на студентите-магистри;
  • Дипломиране и издаване на дипломи и др.

Екатерина Жечева

Екатерина Жечева

Екатерина Жечева

Инспектор учебна дейност сектор "Магистри"

114

0882165676

cmo@ue-varna.bg

 


 
Работно време
08:00 – 16:30
Почивки: 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45