Икономически университет – Варна

Сектор "Управленски анализи и рейтингова система"

Експертите от сектор "Управленски анализи и рейтингова система" са ангажирани с процесите и процедурите по акредитация и рейтинг, в т.ч.:

  • Подготовка и подаване на данни за университета с цел обезпечаване на различни акредитационни процедури и рейтингови класации.
  • Анализ на динамиката и промените, свързани с образователната среда и процесите на прием, обучение и реализация на студентите.
  • Проучване на международни рейтингови системи и критериите за оценка на представянето на университетите.
  • Изготвяне на справки и анализи за подпомагане на академичното ръководство в процеса на вземане и реализиране на стратегически, тактически и оперативни решения.