Икономически университет – Варна

Отдел "Човешки ресурси"

Силвия Стефанова

Силвия Стефанова

Силвия Стефанова

Ръководител отдел

130

052 830807

0882 164 815

hr@ue-varna.bg

Дарина Иванова

Дарина Иванова

Дарина Иванова

Експерт

130

052 830807

0882 164 514

hr@ue-varna.bg