Икономически университет – Варна

Един век ИУ – Варна


Скъпи приятели,

На 14 май 2020 г. се навършват 100 години от създаването на Икономически университет – Варна – първото висше икономическо училище в България.

Академичното ръководство прие календарна програма за отбелязването на вековния юбилей, изпълнена с множество значими събития, инициативи и дейности, които да привлекат вниманието на обществеността както към достойното минало, така и към приноса на ИУ – Варна в развитието на съвременната образователна, научна и предприемаческа среда. Те се реализират в рамките на учебната 2019/2020 г. и до края на 2020 г. с мото "100 години – 100 събития". Чрез тях създаваме атмосфера на съпричастност и принадлежност към академичната общност както от страна на студентите, възпитаниците, преподавателите и служителите на университета, така и сред обществеността в регионален и национален план.

Ние имаме привилегията да сме наследници на тези, които с възрожденски дух са създали първото Висше търговско училище в България, но същевременно имаме и задължението всяко следващо поколение да добавя от енергията и страстта за знание, наука и развитие, вложена от основателите.

Всеки, който иска да подкрепи юбилейната програма за отбелязване на 100-годишнината на ИУ – Варна чрез дарения или по друг начин, може да се свърже с Организационния комитет на адрес: pr_expert@ue-varna.bg

Банкова сметка на ИУ – Варна в лева (BGN)
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG54UNCR70003325163754
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
Банкова сметка на ИУ – Варна в евро (EUR)
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG35UNCR70003625163756
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна

 

В очакване на сътрудничество с Вас!

проф. д-р Евгени Станимиров
ректор на Икономически университет – Варна

 

Календар "100 години - 100 събития"

05 - 15.09.2019 г. – "International Experience Module" – съвместен проект за студенти магистри от Nottingham Trent University
05 - 21.09.2019 г. – "International Experience Module" – съвместен проект за студенти бакалаври от Nottingham Trent University
14.09.2019 г. - "Да изчистим България заедно" с участието на студенти от ИУ – Варна
18.09.2019 г. - Монтиране на съоръжение за събиране на капачки в ИУ – Варна към кампанията "Аз вярвам и помагам"
18.09.2019 г. - Монтиране на цветни букви UEV в двора на ИУ – Варна
19.09.2019 г. - Откриване на почетна стена "Стратегически партньори" на ИУ – Варна
19.09.2019 г. - Брандиране на "Стена с лога на партньори" на ИУ – Варна

10.2019 - 02.2020 г. - Майсторски клас по лидерство и управление на таланти
10.2019 г. - 03.2020 г. - "My own business institute" (MOBI) - обучение по предприемачество по програмата на университета Santa Clara USA
03.10.2019 г. - Кръгла маса "Дигитализация на финансовите услуги", 12-а научно-приложна конференция с международно участие "Инвестиции в бъдещето’2019" на ТД на НТС
03.10.2019 г. - Дискусионен форум MASTERCLASS WORK 4.0, съвместно с КНСБ
09.10.2019 г. - Младежка трудова борса съвместно с Бюро по труда – Варна
11.10.2019 г. - FIN-TECH: Международна кръгла маса "Peer to peer lending in Europe and the Balkan Peninsula"
18.10.2019 г. - Международна научна конференция "Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и образованието"
18.10.2019 г. - Обучение за кариерна компетентност на директори на общински детски градини
21.10.2019 г. - "Ден на управленското счетоводство" в партньорство със CIMA
25.10.2019 г. - Кръгла маса "Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност"
25.10.2019 г. - Годишна научна конференция на тема "Науката в служба на обществото – 2019"

10.2019 - 02.2020 г. - Майсторски клас по лидерство и управление на таланти
10.2019 г. - 03.2020 г. - "My own business institute" (MOBI) - обучение по предприемачество по програмата на университета Santa Clara USA
11.2019 г. – 12.2019 г. - Able Mentor за кандидат-студенти гимназиален клас
06 – 22.11.2019 г. - Студентска "Купа 8 декември"
08.11.2019 г. - Национална научна конференция "Правото и бизнесът в съвременното общество"
15 - 17.11.2019 г. - Startup Ventures Varna – състезание по предприемачество в ИУ – Варна
15.11.2019 г. - Кръгла маса "Устойчиво развитие на поземлените ресурси – съвременни практики и решения"
16.11.2019 г. - Юбилейна национална олимпиада за кандидат-студенти
22.11.2019 г. - Обучение за кариерна компетентност на директори на общински училища
26.11.2019 г. - "Ден на вътрешния одит" в Икономически университет – Варна
27.11.2019 г. - Документален филм "Стоимен Стоилов – монументално"
28.11.2019 г. - Информационна среща за висшите училища с представители на Европейската комисия по проект "Европейски университети"
29.11.2019 г. - 34-та Международна научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост"

10.2019 - 02.2020 г. - Майсторски клас по лидерство и управление на таланти
10.2019 г. - 03.2020 г. - "My own business institute" (MOBI) - обучение по предприемачество по програмата на университета Santa Clara USA
02.2020 г. – 06.20 г. - Брандиране на кътове за учене в сградата на ИУ – Варна
02.2020 г. - Създаване на университетски Център по медиация в ИУ – Варна
02.2020 г. – Издаване на юбилейна книга "100 години Икономически университет – Варна"
20.02.2020 г. - Ден на отворени врати в ИУ – Варна

10.2019 г. - 03.2020 г. - "My own business institute" (MOBI) - обучение по предприемачество по програмата на университета Santa Clara USA
02.20 г. – 06.2020 г. - Брандиране на кътове за учене в сградата на ИУ – Варна
03.2020 г. - 04.2020 г. - Пешеходен туризъм – маршрут "Енергийно презареждане"
03.2020 г. - 05.2020 г. – "Free Walking Tours" - турове за ученици и граждани в сградата на ИУ – Варна
03.2020 г. – 05.2020 г. – "U Lead in Business" – публични лекции-дискусии с успешно реализирани гост-лектори
06.03.2020 г. - Дискусионен форум "Хоризонт Европа – образование, иновации, научни изследвания", съвместно с ОИЦ-Варна
06.03.2020 г. - Ден на отворени врати в ИУ – Варна
13.03.2020 г. - Научно-практическа конференция с международно участие "Качество и сертификация на продуктите"
20 - 22.03.2020 г. - Хакатон "Smart Solutions for Smart Varna" за студенти и ученици
20 - 22.03.2020 г. - Startup Ventures Varna – състезание по предприемачество в ИУ – Варна
24 – 27.03.2020 г. - Форум "Кариери" 2020
24.03 - 01.04.2020 г. - Функционални тренировки с лицензиран инструктор, едноседмични свободни занимания за младежи от 15 до 29 г. от гр. Варна.
24.03 - 01.04.2020 г. - "Среща на поколенията" - баскетбол 3x3, с участието на бивши студенти, студенти и ученици
24.03 - 01.04.2020 г. - Състезания по тенис на маса
24.03 - 01.04.2020 г. - "Среща на поколенията" - състезание по плуване 3х3, с участието на бивши студенти, студенти и ученици

02.2020 г. – 06.20 г. - Брандиране на кътове за учене в сградата на ИУ – Варна
03.2020 г. - 04.2020 г. - Пешеходен туризъм – маршрут "Енергийно презареждане"
03.2020 г. - 05.2020 г. – "Free Walking Tours" - турове за ученици и граждани в сградата на ИУ – Варна
03.2020 г. – 05.2020 г. – "U Lead in Business" – публични лекции-дискусии с успешно реализирани гост-лектори
04.2020 г. - Студентска научна конференция (различни тематични области)
04.2020 г. - Седма студентска научна конференция "Търговия 2020"
04.2020 г. - Литературен конкурс за студентско есе на тема "Моят университет на 100 години"
04.2020 г. - "Студентска гора" - посаждане на първото дърво по проекта в "Седмицата на гората"
04.2020 г. - "Въпросна битка" - екипно студентско състезание
04.2020 г. - "Академия Х" – състезание на студенти за професионални и лидерски умения
13.04 – 19.04.2020 г. - "Седмица на правото" в ИУ-Варна
24.04.2020 г. - Ден на отворени врати в ИУ – Варна
 

02.2020 г. – 06.20 г. - Брандиране на кътове за учене в сградата на ИУ – Варна
03.2020 г. - 05.2020 г. – "Free Walking Tours" - турове за ученици и граждани в сградата на ИУ – Варна
03.2020 г. – 05.2020 г. – "U Lead in Business" – публични лекции-дискусии с успешно реализирани гост-лектори
05.2020 г. - Конгрес на Европейската асоциация на ЕРАЗЪМ координаторите
05.2020 г. - Документален филм за ИУ – Варна
05.2020 г. - Книга "Сто години университетска библиотека на ИУ – Варна"
05.2020 г. – "Нощ на музеите" - Беседа с архитект за 106-годишната история на сградата – паметник на културата Историята на ИУ – Варна в снимки, разположени в централната част на града – май 2020 г.
05.2020 г. - Симфоничен концерт в централното фоайе на университета /пред бюста на проф. Ц. Калянджиев/
05.2020 г. - Представяне на ИУ – Варна в Европейския парламент за 24 май с подкрепата на евродепутати – алумни на университета
05.2020 г. – Балетен концерт на Варна Денс Театър "Животът е спорт"
05.2020 г. - Откриване на изложба с оригинални научни трудове
05.2020 г. Откриване на изложба с университетски издания
05. 2020 г. - Издаване на юбилеен брой на сп. "Известия"
05.2020 г. – "Вечер на талантите на ИУ – Варна"
05.2020 г. – Студентски конкурс за фотография на академичната сграда
05.2020 г. - "Защо се гордея, че съм студент в ИУ – Варна?" - конкурс за студентски видеоклип
05.2020 г. - "Нощ на литературата" в ИУ – Варна
05.05.2020 г. - Еднодневен пленер с ученици, които рисуват сградата на ИУ – Варна – паметник на културата
11– 12.05.20 г. - Юбилейна международна научна конференция на тема "Икономическа наука, образование и реална икономика – развитие и взаимодействия в дигиталната епоха"
11.05.20 г. - "Библиотека на 100 години" – кръгла маса
12.05.20 г. - Изложба на талантливи студенти и ученически рисунки на академичната сграда в галерия "Академика"
13.05.20 г. - Празничен юбилеен концерт за преподаватели, студенти, алумни, гости – зала 1 на ФКЦ
14.05.20 г. - Тържествено събрание за празника на университета с връчване на отличията на ИУ – Варна
14.05.20 г. - Присъждане на академичната награда "Проф. Цани Калянджиев"
14.05.2020 г. - Присъждане на академичната награда "Проф. Станчо Чолаков"
15 – 17.05.2020г. - Национална студентска олимпиада по математика
24.05.2020 г. - Юбилейно празнично шествие на студенти, преподаватели, служители, алумни в Деня на славянската писменост и българската просвета и култура

02.2020 г. – 06.2020 г. - Брандиране на кътове за учене в сградата на ИУ – Варна
06.2020 г. - "U are the Talent of Varna" – конкурс за талантливите студенти на Варна, съвместно с ТСВ и Община Варна

01 - 07.07.20 г. - "U Lead" - международен стартъп лагер за ученици и студенти

10.2020 г. - Международна научна конференция по случай 55 години от създаването на специалност "Туризъм"

06.11.20. - Юбилейна научна конференция с международно участие "Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации, растеж"