Икономически университет – Варна

Катедра "Информатика"

Катедра „Информатика“ е основана през 1969 г. с наименование „Организация на машинната обработка на икономическата информация“. По същото време се открива и едноименната специалност, в която започва обучение първият випуск от 40 студенти. Катедрата е една от най-големите и с най-младия преподавателски състав в университета, в чието лице ще намерите специалисти, колеги и приятели.

Понастоящем катедра "Информатика" е единствената в университета, която администрира специалности и докторски програми от две професионални направления, а именно: „Информатика и компютърни науки“ и „Икономика“. Катедрата администрира 5 бакалавърски специалности: „Информатика и компютърна науки", „Мобилни и уеб технологии“, „Бизнес информационни системи“,  „Дигитални технологии в бизнеса“ и  "Data Science", 3 магистърски специалности –  „Мобилни и уеб технологии“, „Информационен мениджмънт в бизнеса“ и „Computer science“. Преподавателите от катедрата участват в обучението и на всички останали студенти в Икономически университет – Варна. Катедрата обучава по докторски програми „Информатика“ и „Приложение на изчислителната техника в икономиката“.

Нашите студенти ...

... имат възможност да участват в различни допълнителни прояви като преглед на студентската научна дейност, IT Master Class, Олимпиада по програмиране, конкурси за дизайн, финансови награди за талантливи студенти и др.

... могат да получат и използват законно, вкл. на личните си компютри, пълната гама от софтуер на Microsoft, а така също да се обучавате по сертифицирани мрежови програми на Cisco.

Тижен Талиб

Тижен Талиб

Тижен Талиб

Инспектор учебна дейност

317б

0882 164 777

kat_inf@ue-varna.bg