Икономически университет – Варна

Организационен комитет

Технически секретар


Гергана Нешкова

Гергана Нешкова

Гергана Нешкова

3-102

0879313926

college_conference@ue-varna.bg