Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Павлина Иванова

гл. ас. д-р Павлина Иванова

гл. ас. д-р Павлина Иванова

424

0882164707

p.ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 424: 15:00-16:00

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/jat-vrvz-bsq, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2023, кабинет 424 : 15:00-17:00

29 ное 2023, кабинет 424 : 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Цени и ценообразуване Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Аграрен маркетинг Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Управление на качеството * Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на качеството * Курс 6, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на качеството * Курс 6, БК-СПН (Дистанционно обучение)
Маркетингови проучвания в аграрния бизнес * Курс 5, АБ (Дистанционно обучение)
Маркетингови проучвания в аграрния бизнес * Курс 5, АБ-СНУ (Дистанционно обучение)
Маркетингови проучвания в аграрния бизнес * Курс 6, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 2-319 У Цени и ценообразуване 5
13:30 16:00 2-319 Л Аграрен маркетинг 5
Сряда
13:30 15:00 312 У Кариерно развитие 9, 10, 12, 13
Четвъртък
08:15 10:00 H-103 У Кариерно развитие 5, 6, 16, 17
11:15 13:00 2-127 У Управление на човешките ресурси 15
Петък
08:15 10:00 2-228 У Аграрен маркетинг 5
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Аграрен бизнес Аграрен маркетинг 4 5 1-56 29.01.2024 15:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2023, 1, 25-44., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Доклад 2023
16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, 2023, Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : Proceedings of Scientific Papers, Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2023, 51-57., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-61 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 476-491., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 93-103., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Монография 2021
София : Институт по аграрна икономика. ССА, 2021, 139.
Доклад 2021
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 44-51.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 93-103.
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 60-76.
Статия 2021
Човешки ресурси и Технологии = HR and Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 2, 55-75.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 266.
Преглед на всички публикации