Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Павлина Иванова

гл. ас. д-р Павлина Иванова

гл. ас. д-р Павлина Иванова

113, 424

0882164707

p.ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 113: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/jat-vrvz-bsq, 15:00-16:00

Дати за неположени изпити

18 мар 2024, кабинет 113: 13:30-15:30

15 апр 2024, кабинет 113: 13:30-15:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на човешките ресурси Курс 3, ПИМ (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси в агробизнеса Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Иновации в агробизнеса Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 127В Л Управление на човешките ресурси в агробизнеса 4
16:15 18:00 H-209 У Управление на човешките ресурси 7
Вторник
07:30 10:00 H-212 У Иновации в агробизнеса 5
13:30 15:00 H-101 У Маркетинг 2
Сряда
09:15 11:00 2-318 У Управление на човешките ресурси в агробизнеса 4
13:30 15:00 223 У Маркетинг 1
Петък
09:15 11:00 2-228 У Маркетинг 17
11:15 13:00 2-228 У Маркетинг 16
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес консултиране - СНУ Кадрово консултиране 5 33 тест център онлайн 16.05.2024 11:00 - 12:00
Бизнес консултиране - ДНДО Кадрово консултиране 6 54 тест център онлайн 16.05.2024 11:00 - 12:00
Бизнес консултиране - СПН Кадрово консултиране 6 63 тест център онлайн 16.05.2024 11:00 - 12:00
Аграрен бизнес Управление на човешките ресурси в агробизнеса 3 4 1-56 10.06.2024 11:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
28.05.2024 15:00 - 17:00 тест център онлайн
29.05.2024 15:00 - 17:00 тест център онлайн
Дата Час Зала Бележки
03.06.2024 12:00 - 13:00 1-55
03.06.2024 13:00 - 15:00 тест център онлайн
04.06.2024 12:00 - 13:00 1-55
04.06.2024 13:00 - 15:00 тест център онлайн
Вид Година Публикация
Статия 2023
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2023, 1, 25-44., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Доклад 2023
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от национална [научна] конференция, 11 май 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 111-122., ISSN(печатно) 2738-8794, ISSN(онлайн) 2738-8794 / Линк
Доклад 2023
16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, 2023, Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : Proceedings of Scientific Papers, Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2023, 51-57., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-61 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 476-491., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 93-103., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 266.
Доклад 2021
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 44-51.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 206.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 93-103.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 90-97.
Преглед на всички публикации