Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Павлина Иванова

гл. ас. д-р Павлина Иванова

гл. ас. д-р Павлина Иванова

424

0882164707

p.ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 424: 15:00-17:00

Сряда, кабинет 424: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

26 окт 2022, кабинет 424 : 15:00-17:00

23 ное 2022, кабинет 424 : 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на малкия бизнес Курс 4, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Кадрово консултиране Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Кадрово консултиране Курс 6, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на човешките ресурси в агробизнеса Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Управление на качеството в агробизнеса Курс 5, АБ-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на качеството в агробизнеса Курс 6, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СА (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Предприемачески маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 H-101 У Маркетинг 3
17:15 19:00 H-101 У Маркетинг 2
Вторник
11:15 13:00 2-228 Л Управление на човешките ресурси в агробизнеса 5
13:30 16:00 2-312 У Предприемачески маркетинг 1 13
13:30 16:00 2-312 У Предприемачески маркетинг 2 15
Сряда
13:30 15:00 316 У Маркетинг 5
16:15 19:00 304 У Предприемачески маркетинг 1 14
Четвъртък
09:15 11:00 319 У Маркетинг 1
11:15 13:00 127Г У Управление на човешките ресурси в агробизнеса 5
Петък
07:30 10:00 2-313 У Управление на малкия бизнес 16
13:30 16:00 2-132 У Управление на малкия бизнес 17
2023-02-06 (Понеделник)
13:30 16:00 Е-Н101 Л Кадрово консултиране 31, 58
2023-02-08 (Сряда)
15:15 17:00 Е-302 У Управление на качеството в агробизнеса 30, 63
2023-02-09 (Четвъртък)
13:30 16:00 H-101 Л Кадрово консултиране 31, 58
2023-02-10 (Петък)
10:15 13:00 Е-Н101 У Кадрово консултиране 31, 58
15:15 17:00 Е-16 У Управление на качеството в агробизнеса 30, 63
2023-02-13 (Понеделник)
11:15 13:00 Е-Н104 У Управление на качеството в агробизнеса 30, 63
2023-02-14 (Вторник)
10:15 13:00 Е-Н101 У Кадрово консултиране 31, 58
Вид Година Публикация
Монография 2021
София : Институт по аграрна икономика. ССА, 2021, 139.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 206.
Статия 2021
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, Наука и икономика, 65, 2021, 4, 372-384.
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 134-143.
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 60-76.
Доклад 2021
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 44-51.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 90-97.
Други 2021
Варна : Славена, 2021, 88.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 266.
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 116-125.
Преглед на всички публикации