Икономически университет – Варна

Научни приоритети

  1. Зелена икономика и устойчиво развитие;
  2. Дигитална трансформация и цифровизация;
  3. Иновации и конкурентоспособност;
  4. Икономическо, социално и териториално сближаване;
  5. Управление на кризи.