Икономически университет – Варна

Катедра "Туризъм"

Катедра "Туризъм" е основана през 1963 г. със създаването на Колеж по туризъм – Варна.

Катедрата, отговаря за формирането на студентите като професионалисти и специалисти в областта на туризма и свободното време, както и за изграждането им като управленски кадри от низово и средно равнище. Благодарение на придобитите компетенции от обучението, провеждано от катедра "Туризъм", колежаните получават възможност за по-нататъшно развитие и кариера в различни сектори от индустрията на туризма и свободното време, в неправителствени и правителствени организации.

Основните дисциплини, водени от катедрата са:

 • "Технология на обслужване в хотела, ресторанта и бара"
 • "Технология на обслужване в пътническите агенции и транспорта"
 • "Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето"
 • "Въведение в туризма"
 • "Специализирани видове туризъм"
 • "Грижа за клиента"
 • "Учебна практика в базов обект – хотел, ресторант и бар"
 • "Пътнически агенции в туризма и транспорта"
 • "Ресторантьорство"
 • "Хотелиерство"
 • "Индустрия на развлеченията и свободното време"
 • "Дигитални технологии в туризма и развлекателния бизнес"
 • "Дигитални технологии в хотелиерството и ресторантьорството"
 • "Маркетинг в туризма"
 • "Мениджмънт на туризма"
 • "Информатика"
 • "Управление на човешките ресурси"
 • "Счетоводство на туристическото предприятие"
 • "Право в туризма"

Преподавателите към катедра "Туризъм" са високо квалифицирани кадри. Те са с богат професионален опит в сферата на туризма и свободното време и успешно съчетават работата в практиката с преподаването в колежа. Членовете на катедрата могат да се похвалят с редица постижения в областта на научно-изследователската, образователната и административната дейност. Някои от тях са с богат опит в работата по проекти, финансирани от ЕС, други провеждат успешно краткосрочни обучения за бизнеса, трети са заемали ключови управленски постове в практиката и образователната система.