Икономически университет – Варна

График за кандидатмагистърски прием

 

График за кандидатмагистърски прием за учебната 2020/2021 г.

Независимо от формата на обучение (редовна, редовна електронна, редовна модулна, задочна или дистанционна), приемът в ОКС „магистър“ в Икономически университет - Варна се реализира на три етапа:

І ЕТАП (м. юни 2020 г.)

Подаване на документи

23.06.2020г. - 01.07.2020г.

Класиране

03.07.2020г.

Записване

06.07.2020г. - 14.07.2020г.

 

От 15.07.2020г. продължава приема на заявления за кандидатстване в ОКС "Магистър" за учебната 2020/2021г. Кандидатстването може да се извършва:
  1. Online
  2. на място в университета в 116 зала;
  3. в центровете за подаване на документи извън ИУ-Варна.
Класирането на кандидатите между двата етапа ще се извършва в края на всеки месец.
Записването на новите кандидати ще се извършва след обявяване на класирането им.

 

ІІ ЕТАП (м. септември 2020 г.)

Подаване на документи

07.09.2020г. - 11.09.2020г.

Класиране

14.09.2020г.

Записване

15.09.2020г. - 21.09.2020г.

 

 

ІII ЕТАП (м. януари 2021 г.)

Този етап на приема се отнася само за кандидати, придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в „Други направления и други области на висше образование“ (ДНДО) или придобили ОКС „професионален бакалавър“ в „Същото професионално направление“ (СПН).

  • подаване на документипрез месец януари 2021 г.
  • класиране – месец февруари 2021 г.
  • записване – месец февруари 2021 г.

 

 

 

Работно време на комисията за прием на документи:
от 08:00 до 16:30 ч.
(без събота и неделя и официалните празници)