Икономически университет – Варна

Класиране и записване

Напомняме ви, че сте длъжни сами да се информирате за сроковете на отделните класирания, тяхното потвърждаване и записване на сайта на ИУ – Варна: www.ue-varna.bg

 

Записване на класираните кандидат-студенти 

Възможности на кандидат-студента след първо класиране
Класиран по първо желание:
 • Записва се ИЛИ Не се записва и съответно отпада от класиране
Класиран по 2, 3, 4... желание:
 • Ако иска да участва във второ класиране, задължително депозира диплома - оригинал в ИУ – Варна ИЛИ Записва се в специалността, в която е приет.
Не е класиран по никое желание:
 • Участва автоматично във второ класиране

Ако бъдете приети, но в определените срокове не се запишете за студент или не потвърдите желанието си да се обучавате в Университета, Вие губите правото си за по-нататъшно участие в етапите на класиране.


Първо класиране - 9 юли 2024 г.

Записване след ПЪРВО класиране - 10, 11, 12 и 15 юли 2024 г.

Второ красиране - 16 юли 2024 г.

Записване след ВТОРО класиране - 17 и 18 юли 2024 г.

Записването на новоприетите студенти ще бъде в ИУ – Варна - бул. "Княз Борис I" № 77 в зала според Входящия номер на кандидат-студента (може да видите своя входящ номер, когато влезете в профила си и след това в „Моите кандидатствания“)

 1. Диплома за средно образование - оригинал
 2. Документ за самоличност
 3. Три снимки – формат 3,5/4,5 см
 4. Студентска книжка - 6,00 лв. (с ДДС), закупува се от книжарницата на ИУ – Варна
 5. Платена семестриална такса.

Семестриалната такса може да бъде платена:

 • онлайн с банкова карта през профила на кандидат-студента;
 • на място в ИУ – Варна в зала 231 само с банкова карта;
 • по банков път в обслужващата търговска банка:
Банкова сметка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна

Във вносната бележка за "Задължено лице" се изписва името – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на кандидат-студента. За "Основание на плащане" се изписва "Такса за обучение".

Забележка: Записването на приетите студенти е лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя.

Записване на новоприетите студенти в сградата на
Икономически университет – Варна
бул. "Княз Борис I" 77

Работно време на комисиите за записване:
от понеделник до петък - от 08:00 до 16:30 ч.