Икономически университет – Варна

Центрове за подаване на документи

Регистрация за полагане на кандидатстудентски изпит може да  бъде направена в кандидатстудентските бюра на ЦКПИ и НАПС, в обявените от тях срокове, в следните градове:

БЮРА НА ЦКПИ

БУРГАС    8000

0888 759 750
0896 400 670

 

бул. „Гладстон” № 47, Младежки културен център

ВАРНА    9000


052 612 266

ул. „Христо Ботев” № 3А, ЦИО „Вектор” - зад Полиграфията

ВИДИН     3700

0887 327 768
 

ул. „Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ „Климент Охридски“

ВРАЦА     3000

0886 981 155
 

бул. „Демокрация” № 6

ГАБРОВО     5300

0878 264 202

ул. „Хаджи Димитър“ 4, Технически университет – Ректорат

ДОБРИЧ     9300

058 580 623
0899 298 593

 

ул. „България” № 1, Централна кооперативна банка, офис 304

КАЗАНЛЪК     6100


0898 309 636
 

ул."Трапезица" №6, (Литературно- художествен музей)

КЪРДЖАЛИ     6600

0886 676 146

СОУ „Отец Паисий”

МОНТАНА     3400

0899 161 101

ул. „Трети март” № 98, ет. 1, Младежки дом

ПАЗАРДЖИК     4400

0898 831 917

0899 672 674

0898 831 917

ул. „Ген. Гурко” № 2, ет. 2, офис 1, "Радио СОТ" (сградата на Хебърстрой)

ПЕРНИК     2300

0898 344 258

Площад "Кракра", Общински младежки дом

ПЛOВДИВ     4000

0888 645 158

ул. "Цанко Дюстабанов" № 25, /сградата на Технически университет – филиал Пловдив/

РАЗГРАД     7200

0894 370 069

ул. Бузлуджа № 2 , етаж 1, /Дом на науката и техниката/

СИЛИСТРА     7500

0888 111 147
0889 909 141

ул. „Атанас Янков” № 48, Учебен център „Фаворит”

СЛИВЕН     8800

0879 384 769

бул."Братя Миладинови" № 18, ет. 3, в сградата на Регионално управление на образованието

СОФИЯ     1000

0899 808 816
 

бул. "Кл. Охридски" № 2, Център за следдипломна квалификация към УНССкабинет 405

СТАРА ЗАГОРА     6000

0888 691 483
042 646 107

ул. „Армейска” № 9, в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище

ТЪРГОВИЩЕ     7700

0896 368 636

ул. „Славейков“ № 4, ет. 2, офис 210, Дом на техниката

ХАСКОВО     6300


0887 035 598

бул."Ст.Стамболов" № 8, Ученически общежития, блок 2

ШУМЕН     9700

0887 225 112
054 800 505

ул. „Адам Мицкевич” № 1, (в двора на НАП, срещу Младежки дом)

ЯМБОЛ     8600

0888 973 979
0886 853 731

ул. "Цар Иван Шишман", №11Б, ет.1