Икономически университет – Варна

Специалности

Професионални направления, специалности и форми на обучение
в образователно-квалификационна степен "бакалавър"

За редовно обучение - "Редовното обучение представлява съчетание от лекционно и интерактивно обучение и различни форми на самостоятелна работа.

За дистанционно обучение - "Дистанционното обучение е форма на обучение, при която, студентите и преподавателите са разделени по местоположение, но не непременно и по време. Обучението се осъществява на основата на съвременни информационни и комуникационни технологии. Интерактивното взаимодействие със студентите се осигурява чрез платформата за елетронно обучение eLearn.

* Дистанционно обучение се предлага само в платен прием.

Професионално направление
Икономика

Форма на обучение

Специалности

Редовна

Дистанционна

Счетоводство и одит
Счетоводство и финанси  
Счетоводство (с преподаване на английски език)  
Финанси
Банкиране и застраховане  
Аграрен бизнес  
Бизнес икономика  
Недвижими имоти и инвестиции
Строителен бизнес и предприемачество  
Икономика и търговия
Индустриален бизнес и предприемачество
Логистика  
Стокознание и митническа дейност  
Международни икономически отношения  
Маркетинг  
Дигитални медии и ПР  
Международен бизнес (с преподаване на английски език)  
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)  
Дигитални технологии в бизнеса  
Морски бизнес и международна търговия (с преподаване на английски език)  

Професионално направление
Администрация и управление

Форма на обучение

Специалности

Редовна

Дистанционна

Мениджмънт  
Публична администрация  
Съдебна администрация  

Професионално направление
Туризъм

Форма на обучение

Специалности

Редовна

Дистанционна

Туризъм
Международен туризъм (с преподаване на руски език)  

Професионално направление
Информатика

Форма на обучение

Специалности

Редовна

Дистанционна

Информатика и компютърни науки  
Мобилни и уеб технологии  
Data Science  

 

Скъпи кандидат-студенти,

Пълна информация за всяка образователна програма (специалност) в Икономически университет – Варна, срокове и форми на обучение, възможностите за професионална реализация, специални дисциплини и бизнес партньори, подпомагащи учебния процес, можете да намерите в страницата на университета. Ако вече сте направили своя избор на специалност, но имате въпроси за сроковете и процедурата на кандидатстване, не се колебайте да се свържете с нас на имейл: priem@ue-varna.bg или на телефон +359886672606.

Погрижете се за бъдещето си сега!

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "БАКАЛАВЪР"