Икономически университет – Варна

Магистърски програми

Магистърски програми за прием на чуждестранни студенти.

Специалност

Продължителност Език
Intercultural Business 2 години Английски
International Business and Management 1.5 години Английски
Computer Science 1.5 години Английски
Master of Business Administration (англ. език) 1.5  години Английски
Счетоводство и контрол 1 година; 1.5 години Български
Екоикономика 1 година; 1.5 години Български
Финанси и иновации 1 година; 1.5 години Български
Банков мениджмънт 1 година; 1.5 години Български
Корпоративен бизнес и управление 1 година; 1.5 години Български
Логистичен мениджмънт 1 година; 1.5 години Български
Омниканален търговски бизнес 1 година; 1.5 години Български
Строително предприемачество и недвижима собственост 1 година; 1.5 години Български
Аграрен бизнес 1 година; 1.5 години Български
Качество и експертиза на стоките 1 година; 1.5 години Български
Управление на продажбите и мърчандайзинг 1 година; 1.5 години Български
Реклама и медийни комуникации 1 година; 1.5 години Български
Мениджмънт на организациите 1 година; 1.5 години Български
Мениджмънт на човешките ресурси 1 година; 1.5 години Български
Публичнен мениджмънт и административна власт 1 година; 1.5 години Български
Международен туристически бизнес 1 година; 1.5 години Български
Бизнес консултиране 1 година; 1.5 години Български
Управление на проекти 1 година; 1.5 години Български
Маркетинг и бранд мениджмънт 1 година; 1.5 години Български
Информационен мениджмънт в бизнеса 1 година; 1.5 години Български
Мобилни и уеб технологии 1 година; 1.5 години Български