Икономически университет – Варна

Здравна Застраховка

Студенти, които са граждани на страни от Европейския съюз, трябва да кандидатстват за Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) в тяхната държава за здравно осигуряване в публични болници на територията на Европейския съюз.

Студенти от страни извън ЕС трябва да си купят здравна застраховка, за да кандидатстват за студентска виза и след това за пристигането в България. Здравната застраховка трябва да има минимално покритие от 30 000 евро или 60 000 лв. и да е валидна на територията на България (или Европейския съюз). Всеки студент трябва да притежава здравна застраховка за целия период на студентската му виза. В случай, че обучението на студента продължи след изтичане на визата, той трябва да кандидатства за Карта за временно пребиваване в местната миграционна служба. Здравната застраховка трябва да бъде подновена преди нейното изтичане, а новата/удължена здравна застраховка може да бъде направена в България за целите на издаването на карта за пребиваване. Всеки студент трябва да има валидна здравна застраховка за целия период на неговото обучение.