Икономически университет – Варна

Класиране и записване

Напомняме ви, че сте длъжни сами да се информирате за сроковете на отделните класирания, тяхното потвърждаване и записване на адрес: www.ue-varna.bg

     

Всички кандидат-студенти класирани на ранен прием, които желаят да се запишат в университата, следва да заплатят семестриалната такса за първи семестър на 10, 11 или 12 май 2023 г.

Плащането на семестриалната такса може да стане онлайн през профила на кандидата в системата за кандидатстване или по банковата сметка на университета, като платежния документ следва да се сканира и да бъде прикачен в профила на кандидата.

Банкова сметка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна

Във вносната бележка за "Задължено лице" се изписва името – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на кандидат-студента. За "Основание на плащане" се изписва "Такса за обучение".