Икономически университет – Варна

Кандидатстване

Кандидатстващите за ОКС "бакалавър" имат възможност да направят това на Ранен или Основен прием.

Запознайте се с условията и сроковете за кандидатстване, както и начина на балообразоване, като отворите страницата за предпочитаният от Вас прием.

Условия за кандидатстване в основен прием

За кандидатстване в Икономически университет – Варна може да изберете една от следните възможности:

 • Използвайки оценка от ДЗИ (признават се оценки от ДЗИ положен в периода 2008 – 2022 г.)
 • Използвайки оценка от електронен кандидатстудентски изпит
 • С резултат минимум 50% от максималния брой точки от олимпиадите организирани от ИУ-Варна
 • С резултат минимум 50% от максималния брой точки от национални и международни олимпиади в следните тематични области:
  • Български език и литература;
  • География на България;
  • Математика;
  • Икономика;
  • Управление и предприемачество;
  • Статистика.

Кандидатите, които ще използват резултат от олимпиада и са класирани на първите три места, получават преференции при записване.

Срокове и балообразуване
Основен прием Подаване на документи Обявяване на резултатите
от класирането
Потвърждаване
и записване
м. юни 2022 21 юни – 06 юли  08 юли – първо класиране (след 16:00 часа) 11, 12, 13 и 14 юли – записване
след първо класиране
15 юли – второ класиране (след 16:00 часа) 18 и 19 юли – записване
след второ класиране
 

Балът за класиране на кандидат-студентите за всички специалности се образува като сума от:

 • Средния успех от диплома за средно образование
 • Оценката по български език и литература от дипломата за средно образование
 • Оценката по математика от дипломата за средно образование
 • Оценка от положен електронен кандидатстудентски изпит или оценка от ДЗИ, или резултат от олимпиада

Кандидатстващите за специалностите с преподаване на английски език: "Бизнес и мениджмънт""Международен бизнес" и "Счетоводство", както и "Международен туризъм" с преподаване на руски език, следва да докажат ниво на владеене на английски или руски език, чрез сертификат или чрез оценка минимум Мн. добър 5 от ДЗИ по английски или руски език.

Необходими документи
 1. Сканирано копие на диплома за средно образование;
 2. Сканироно копие на сертификат от олимпиада (за кандидатстващите с резултат от олимпиада);
 3. Сканирано копие на Сертификат за владеене на английски или руски език за кандидатстващите за специалности: "Бизнес и мениджмънт", "Международен бизнес", "Счетоводство" или "Международен туризъм";
 4. Сканирано копие на документ за платена кандидатстудентска такса (70 лв.). Таксата трябва бъде платена по банковата сметка на университета:
ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна


Сертификати за владеене на чужд език

за прием на студенти по специалности с преподаване на английски или руски език

"МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС"
"СЧЕТОВОДСТВО"
"БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ"

"МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ"
ДЗИ СЕРТИФИКАТИ ДЗИ СЕРТИФИКАТИ
Оценка от ДЗИ по Английски език Cambridge ESOL CAE IELTS PTE Academic PTE General TOEFL
(IBT)
Оценка от ДЗИ по Руски
език

МГУ;

Институт русского языка им. Пушкина;

Институт дружбы народов им. П. Лумумбы

Min 5,00 FCE, B, C Min 45 Min 5,5 Min 55 Level 3 Min 65 Минимум Мн. добър 5,00 ТРКИ В2

Сроковете за Ранен прием в ИУ – Варна за учебната 2022/2023 г. изтекоха.