Икономически университет – Варна

Кандидатстване

Кандидатстващите за ОКС "бакалавър" имат възможност да направят това на Ранен или Основен прием.

Запознайте се с условията и сроковете за кандидатстване, както и начина на балообразуване, като отворите страницата за предпочитаният от Вас прием.

Условия за кандидатстване в основен прием

За кандидатстване в Икономически университет – Варна може да изберете една от следните възможности:

 • Използвайки оценка от ДЗИ (признават се оценки от ДЗИ положен в периода 2008 – 2024 г.)
 • Използвайки оценка от електронен кандидатстудентски изпит
 • С резултат минимум 50% от максималния брой точки от олимпиадите организирани от ИУ-Варна
 • С резултат минимум 50% от максималния брой точки от национални и международни олимпиади в следните тематични области:
  • Български език и литература;
  • География на България;
  • Математика;
  • Икономика;
  • Управление и предприемачество;
  • Статистика.

Кандидатите, които ще използват резултат от олимпиада и са класирани на първите три места, получават преференции при записване.

Срокове и балообразуване
Основен прием Подаване на документи Обявяване на резултатите
от класирането
Потвърждаване
и записване
м. юни 2024 20 юни – 05 юли  09 юли – първо класиране (след 16:00 часа) 10, 11, 12 и 15 юли – записване
след първо класиране
16 юли – второ класиране (след 16:00 часа) 17 и 18 юли – записване
след второ класиране
 

Балът за класиране на кандидат-студентите за всички специалности се образува като сума от:

 • Средния успех от диплома за средно образование
 • Оценката по български език и литература от дипломата за средно образование
 • Оценката по математика от дипломата за средно образование
 • Оценка от положен електронен кандидатстудентски изпит или оценка от ДЗИ, или резултат от олимпиада

Кандидатстващите за специалностите с преподаване на английски език: "Бизнес и мениджмънт""Международен бизнес", "Счетоводство" и "Морски бизнес и международна търговия", както и "Международен туризъм" с преподаване на руски език, следва да докажат ниво на владеене на английски или руски език, чрез сертификат или чрез оценка минимум Мн. добър 5 от ДЗИ по английски или руски език.

Необходими документи
 1. Сканирано копие на диплома за средно образование;
 2. Сканироно копие на сертификат от олимпиада (за кандидатстващите с резултат от олимпиада);
 3. Сканирано копие на Сертификат за владеене на английски или руски език за кандидатстващите за специалности: "Бизнес и мениджмънт", "Международен бизнес", "Счетоводство" и  "Морски бизнес и международна търговия" или "Международен туризъм";
 4. Сканирано копие на документ за платена кандидатстудентска такса(70 лв.). Таксата трябва бъде платена по банковата сметка на университета:
 5. Кандитастващите онлайн могат да заплатят таксата за кандидатстване с банкова карта директно през профила си, през който кандидатстват.
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна


Сертификати за владеене на чужд език

за прием на студенти по специалности с преподаване на английски или руски език

"МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС"
"СЧЕТОВОДСТВО"
"БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ"

"МОРСКИ БИЗНЕС И МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ"

"МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ"
ДЗИ СЕРТИФИКАТИ ДЗИ СЕРТИФИКАТИ
Оценка от ДЗИ по Английски език Cambridge ESOL CAE IELTS PTE Academic PTE General TOEFL
(IBT)
Оценка от ДЗИ по Руски
език

МГУ;

Институт русского языка им. Пушкина;

Институт дружбы народов им. П. Лумумбы

Min 5,00 FCE, B, C Min 45 Min 5,5 Min 55 Level 3 Min 65 Минимум Мн. добър 5,00 ТРКИ В2

Икономически университет – Варна организира основен прием в ОКС „бакалавър“ за учебната 2024/2025 г. през м. юни – м. юли 2024 г. Ранният прием (м. април и м. май 2024 г.) е отменен с решение на Академичния съвет (Протокол № 10/28.03.2024 г.).

Завършилите средно образование могат да кандидатстват на основен прием в Икономически университет – Варна с оценката от електронен кандидатстудентски изпит (тест) или с резултат от национална ученическа олимпиада, организирана от ИУ – Варна (2022 или 2023 г.), или с държавен зрелостен изпит (ДЗИ, положен в периода 2008 − 2024 г.).

Подробна информация за специалностите, кандидатстването и кандидатстудентските изпити ще намерите в официалния сайт на ИУ – Варна: https://ue-varna.bg/bg/p/7746/priem/bakalavar, както на тел. 0882 164658 и e-mail: priem@ue-varna.bg.

Подаване на документи за кандидатстване в сградата на
Икономически университет – Варна
бул. "Княз Борис I" 77, зала 127 В

Работно време:
от понеделник до петък - от 08:00 до 16:30 ч.