Икономически университет - Варна

Професионален бакалавър /Колеж по туризъм/

През 2020 г. Колеж по туризъм - Варна организира Предварителен и Основен кандидатстудентски прием.

ОКС "професионален бакалавър" - специалности:

Предварителен прием на документи: от 23 март до 01 април 2020 г.
Записване: на 02 и 03 април 2020 г.

Основен прием на документи: от 22 юни до 10 юли 2020 г.
Записване: от 14 юли до 17 юли 2020 г.