Икономически университет – Варна

Професионален бакалавър /Колеж по туризъм/

Колеж по туризъм – Варна организира Основен кандидатстудентски прием.

ОКС "професионален бакалавър" - специалности: