Икономически университет – Варна

Академичен календар

Академичен календар по семестри за всички студенти в ОКС "магистър" за учебна 2023/2024 г. и учебната 2024/2025 г.

Академичен календар за зимен семестър на учебната 2023/2024 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2022/2023 - ДНДО, СПН и 2023/2024 - СС, СНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

16 октомври - 22 декември 2023
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
05 - 18 октомври 2023
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 23 октомври - 09 декември 2023
(по график за всяка специалност)

Ваканции

Коледна

Междусеместриална
(за редовно обучение)

 

23 декември 2023 - 07 януари 2024

01 - 18 февруари 2024

Редовна изпитна сесия 08 януари - 31 януари 2024
Поправителна
изпитна сесия
19 и 20 фувруари 2024
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
03 и 04 юни 2024
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11, 12 и 13 септември 2023
Зимна сесия 29, 30 и 31 януари 2024
Лятна сесия 21, 24, 25 и 26 юни 2024

Академичен календар за летен семестър на учебната 2023/2024 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2022/2023 - ДНДО, СПН и 2023/2024 - СС, СНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

21 февруари - 26 април 2024
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
01 - 18 февруари 2024
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 01 - 18 февруари 2024
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия 29 април - 23 май 2024
Поправителна
изпитна сесия
28 и 29 май 2024
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
03 и 04 юни 2024
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11, 12 и 13 септември 2023
Зимна сесия 29, 30 и 31 януари 2024
Лятна сесия 21, 24, 25 и 26 юни 2024

Академичен календар за летен семестър на учебната 2023/2024 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, прием: 2023/2024 г. - ДНДО и СПН

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

21 февруари - 30 май 2024
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
01 - 18 февруари 2024
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 01 - 18 февруари 2024
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия 01 - 20 юни 2024
Поправителна изпитна сесия 27 и 28 юни 2024
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
09 и 10 септември 2024

Академичен календар за зимен семестър на учебната 2024/2025 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2023/2024 - ДНДО, СПН и 2024/2025 - СС, СНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

21 октомври - 23 декември 2024
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
14 - 26 октомври 2024
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 28 октомври - 13 декември 2024
(по график за всяка специалност)

Ваканции

Коледна

Междусеместриална
(за редовно обучение)

 

24 декември 2024 - 07 януари 2025

31 януари - 19 февруари 2025

Редовна изпитна сесия 08 януари - 30 януари 2025
Поправителна
изпитна сесия
18 и 19 фувруари 2025
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
02 и 03 юни 2025
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11, 12 и 13 септември 2024
Зимна сесия 28, 29 и 30 януари 2025
Лятна сесия 23, 24, 25 и 26 юни 2025

Академичен календар за летен семестър на учебната 2024/2025 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2023/2024 - ДНДО, СПН и 2024/2025 - СС, СНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

20 февруари - 25 април 2025
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
31 януари - 17 февруари 2025
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 31 януари - 17 февруари 2025
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия 30 април - 23 май 2025
Поправителна
изпитна сесия
28 и 29 май 2025
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
02 и 03 юни 2025
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11, 12 и 13 септември 2024
Зимна сесия 28, 29 и 30 януари 2025
Лятна сесия 23, 24, 25 и 26 юни 2025

Академичен календар за летен семестър на учебната 2024/2025 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, прием: 2024/2025 г. - ДНДО и СПН

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

20 февруари - 30 май 2025
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
31януари - 17 февруари 2025
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 31януари - 17 февруари 2025
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия 02 - 21 юни 2025
Поправителна изпитна сесия 27 и 30 юни 2025
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
03 и 04 септември 2025