Икономически университет – Варна

Записване за семестър

Студентите трябва да внесат таксите си за обучение за семестър в срок, за да бъдат записани. Груповите отговорници на административни групи  е необходимо да носят студентските книжки за заверяване във Фронт офис "бакалавър" , считано от 16.09.2022 г. до 26.09.2022 г. за студентите в редовна форма за обучение и от 21.09.2022г. до 28.09.2022 г. за студентите от дистанционна форма на обучение. Заплащането на семестриалната такса е основание за записването на семестъра.

Начини на плащане

  1. Електронно с карта през WebStudent
    Вход > Меню "Още" > Плащане
    * Сигурен и защитен метод на плащане през уеб модул на ДСК.
  2. Чрез банков превод по сметка на ИУ – Варна
Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Факултетен номер, Специалност и Трите имена на студента

При необходимост от издаване на фактура, молим да се свържете с наш служител (Жени Станчева), преди да бъде осъществено плащането.

Студентите в ОКС "бакалавър" редовно обучение трябва да внесат таксите си за обучение за зимен семестър в срок до 09.09.2022 г. включително, за да бъдат записани и да им бъде осигурен достъп до платформата e-learn.

Студентите в ОКС "бакалавър" дистанционно обучение трябва да внесат таксите си за обучение за зимен семестър в срок до 15.09.2022 г. включително, за да бъдат записани и да им бъде осигурен достъп до платформата e-learn.