Икономически университет – Варна

Академичен календар

Академичен календар по семестри за всички студенти в ОКС "магистър" за учебна 2022/202 г. и 2023/2024 г.

Академичен календар за зимен семестър на учебната 2022/2023 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2021/2022 - ДНДО, СПН и 2022/2023 - СС, СНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

20 октомври - 23 декември 2022
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
06 - 19 октомври 2022
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 24 октомври - 11 декември 2022
(по график за всяка специалност)

Ваканции

Коледна

Междусеместриална
(за редовно обучение)

 

24 декември 2022 - 08 януари 2023

06 - 19 февруари 2023

Редовна изпитна сесия 09 януари - 04 февруари 2023
Поправителна
изпитна сесия
20 и 21 фувруари 2023
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
01 и 02 юни 2023
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 09, 12 и 13 септември 2022
Зимна сесия 25, 26 и 27 януари 2023
Лятна сесия 23, 26, 27 и 28 юни 2023

Академичен календар за летен семестър на учебната 2022/2023 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2021/2022 - ДНДО, СПН и 2022/2023 - СС, СНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

22 февруари - 28 април 2023
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
06 - 19 февруари 2023
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 06 - 19 февруари 2023
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия 03 - 23 май 2023
Поправителна
изпитна сесия
29 и 30 май 2023
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
01 и 02 юни 2023
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 09, 12 и 13 септември 2022
Зимна сесия 25, 26 и 27 януари 2023
Лятна сесия 23, 26, 27 и 28 юни 2023

Академичен календар за летен семестър на учебната 2022/2023 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, прием: 2022/2023 г. - ДНДО и СПН

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

22 февруари - 30 май 2023
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
06 - 19 февруари 2023
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 06 - 19 февруари 2023
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия 02 - 22 юни 2023
Поправителна изпитна сесия 29 и 30 юни 2023
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
07 и 08 септември 2023

Академичен календар за зимен семестър на учебната 2023/202 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2022/2023 - ДНДО, СПН и 2023/2024 - СС, СНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

16 октомври - 22 декември 2023
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
05 - 18 октомври 2023
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 23 октомври - 09 декември 2023
(по график за всяка специалност)

Ваканции

Коледна

Междусеместриална
(за редовно обучение)

 

23 декември 2023 - 07 януари 2024

01 - 18 февруари 2024

Редовна изпитна сесия 08 януари - 31 януари 2024
Поправителна
изпитна сесия
19 и 20 фувруари 2024
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
03 и 04 юни 2024
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11, 12 и 13 септември 2023
Зимна сесия 29, 30 и 31 януари 2024
Лятна сесия 21, 24, 25 и 26 юни 2024

Академичен календар за летен семестър на учебната 2023/2024 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2022/2023 - ДНДО, СПН и 2023/2024 - СС, СНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

21 февруари - 26 април 2024
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
01 - 18 февруари 2024
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 01 - 18 февруари 2024
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия 29 април - 23 май 2024
Поправителна
изпитна сесия
28 и 29 май 2024
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
03 и 04 юни 2024
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11, 12 и 13 септември 2023
Зимна сесия 29, 30 и 31 януари 2024
Лятна сесия 21, 24, 25 и 26 юни 2024

Академичен календар за летен семестър на учебната 2023/2024 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, прием: 2023/2024 г. - ДНДО и СПН

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

21 февруари - 30 май 2024
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
01 - 18 февруари 2024
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 01 - 18 февруари 2024
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия 01 - 20 юни 2024
Поправителна изпитна сесия 27 и 28 юни 2024
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
09 и 10 септември 2024