Икономически университет – Варна

Неположени и приравнителни изпити

Датите за явяването на студентите от ОКС,,бакалавър" и ОКС,,магистър" на неположени (от предходни учебни години), приравнителни изпити, както и за студентите на индивидуален план на обучение  са в периода от 1 март до 28 април 2023 г. в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. Датите  се публикуват на профилите на преподавателите-титуляри на дисциплината. Титулярът на дисциплината е преподавател, който води лекциите по дисциплината. Провеждането на посочените изпити  е присъствено.

Студентите, явяващи се на тези изпити, заявяват по електронен път на e-mail на преподавателя-титуляр на учебната дисциплина намерението си за явяване на изпит на посочената от него дата, както и на инспектор студенти, обслужващ специалността не по-късно от два дни преди датата  на провеждане на изпита за изготвяне на индивидуален протокол. Индивидуалният протокол се изготвя от инспекторите във фронт офиси "бакалавър" и "магистър"  и се изпраща по електронен път (на e-mail) на преподавателя и студента.

Заплащането за явяването на  неположени изпити  се извършва на посочената банкова сметка на страницата на ИУ-Варна, не по-късно от два дни преди датата за явяване. Студентът сканира платежното от банката и го изпраща по e-mail на инспектора, обслужващ специалността му.

Банкова сметка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Фак. номер, Специалност и Трите имена на студента

 

Студентите могат да видят датите за явяване на  неположени изпити  в профилите на преподавателите - титуляри на конкретната учебна дисциплина по два начина:

  1. В университетската информационна система WebStudent ( https://info.ue-varna.bg )
    - в меню Оценки срещу всяка дисциплина е изписано името на титуляра на дисциплината, което е линк към профила му в сайта
     
  2. В сайта на ИУ – Варна
    - чрез директно търсене в сайта Търсене по име на преподавателя - титуляр на дисциплината
    - в меню Преподаватели в страниците на всяка катедра (списък на всички Факултети и катедри)

Намерете преподавател или служител още сега