Икономически университет – Варна

Неположени и приравнителни изпити

Датите за явяването на студентите от ОКС,,бакалавър" и ОКС,,магистър" на неположени (от предходни учебни години), приравнителни изпити, както и за студентите на индивидуален план на обучение са в периода от 11 март до 26 април 2024 г. в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. Датите се публикуват на профилите на преподавателите-титуляри на дисциплината. Титулярът на дисциплината е преподавател, който води лекциите по дисциплината. Провеждането на посочените изпити е присъствено за студентите от редовна форма на обучение и онлайн за студентите от дистанционна форма на обучение.

Студентите, явяващи се на тези изпити, заявяват по електронен път на e-mail или на място, пред съответния инспектор обслужващ специалността, намерението си за явяването на изпит до четири дни преди изпита, за да бъде изготвен индивидуален протокол. Заплащането за явяване на тези изпити става по посочената на страницата на ИУ – Варна банкова сметка или на място в университета в стая 231, не по-късно от четири дни преди съответния изпит. Студентът носи касовия бон или сканира платежното от банката и го изпраща по e-mail на инспектора, обслужващ специалността му.

Банкова сметка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Фак. номер, Специалност и Трите имена на студента

 

Студентите могат да видят датите за явяване на неположени изпити в профилите на преподавателите - титуляри на конкретната учебна дисциплина по два начина:

  1. В университетската информационна система WebStudent ( https://info.ue-varna.bg)
    - в меню Оценки срещу всяка дисциплина е изписано името на титуляра на дисциплината, което е линк към профила му в сайта
     
  2. В сайта на ИУ – Варна
    - чрез директно търсене в сайта Търсене по име на преподавателя - титуляр на дисциплината
    - в меню Преподаватели в страниците на всяка катедра (списък на всички Факултети и катедри)

Намерете преподавател или служител още сега