Икономически университет – Варна

Академичен календар

Академичен календар по семестри за всички студенти в ОКС "бакалавър" за учебната 2023/2024 г. и учебната 2024/2025 г.

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДАТИ

Редовно обучение

14 септември - 22 декември 2023
13 и 14 септември 2023 - информационни
дни за 1 курс
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
18 септември - 30 септември 2023
(по график за всеки курс/специалност)
18 септември 2023 - информационен
ден за 1 курс
Защита на практическо
обучение
редовна сесия - 15 септември 2023
поправителна сесия - 13 октомври 2023
Коледна ваканция 23 декември 2023 - 07 януари 2024
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
01 - 18 февруари 2024
Редовна изпитна сесия 08 януари - 31 януари 2024
Поправителна
изпитна сесия
19 и 20 февруари 2024
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 03 и 04 юни 2024
за 1, 2 и 3 курс - 09 и 10 септември 2024
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11, 12 и 13 септември 2023
Зимна сесия 29, 30 и 31 януари 2024
Лятна сесия 21, 24, 25 и 26 юни 2024
УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДАТИ

Редовно обучение

21 февруари - 30 май 2024
4 курс – 21 февруари - 26 април 2024

Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)

01 - 18 февруари 2024
(по график за всеки курс/специалност)

Редовна изпитна сесия 1-3 курс – 01 - 20 юни 2024
 4 курс   – 29 април - 23 май 2024
Поправителна
изпитна сесия
1-3 курс –27 и 28 юни 2024
 4 курс   – 28 и 29 май 2024
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 03 и 04 юни 2024
за 1, 2 и 3 курс - 09 и 10 септември 2024
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11, 12 и 13 септември 2023
Зимна сесия 29, 30 и 31 януари 2024
Лятна сесия 21, 24, 25 и 26 юни 2024
УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДАТИ

Редовно обучение

17 септември - 23 декември 2024
16 и 17 септември 2024 - информационнидни за 1 курс
17 септември 2024 - откриване на учебната година

Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
24 септември - 05 октомври 2024
(по график за всеки курс/специалност)
24 септември 2024 - информационенден за 1 курс
Защита на практическо
обучение
редовна сесия - 18 септември 2024
поправителна сесия - 11 октомври 2024
Коледна ваканция 24 декември 2024 - 07 януари 2025
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
31 януари - 19 февруари 2025
Редовна изпитна сесия 08 януари - 30 януари 2025
Поправителна
изпитна сесия
18 и 19 февруари 2025
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 02 и 03 юни 2025
за 1, 2 и 3 курс - 03 и 04 септември 2025
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11, 12 и 13 септември 2024
Зимна сесия 28, 29 и 30 януари 2025
Лятна сесия 23, 24, 25 и 26 юни 2025
УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДАТИ

Редовно обучение

20 февруари - 30 май 2025
4 курс – 20 февруари - 25 април 2025

Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)

31 януари - 17 февруари 2025
(по график за всеки курс/специалност)

Редовна изпитна сесия 1-3 курс – 02 - 21 юни 2025
 4 курс   – 30 април - 23 май 2025
Поправителна
изпитна сесия
1-3 курс –27 и 30 юни 2025
 4 курс   – 28 и 29 май 2025
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 02 и 03 юни 2025
за 1, 2 и 3 курс - 03 и 04 септември 2025
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11, 12 и 13 септември 2024
Зимна сесия 28, 29 и 30 януари 2025
Лятна сесия 23, 24, 25 и 26 юни 2025