Икономически университет - Варна

Академичен календар

ОКС "бакалавър"

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДАТИ

Редовно обучение

18 септември - 27 декември 2019
18 и 19 септември 2019 - информационни
дни за 1 курс
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
24 септември - 06 октомври 2019
(по график за всеки курс/специалност)
24 септември 2019 - информационен
ден за 1 курс
Защита на практическо
обучение
редовна сесия - 26 септември 2019
поправителна сесия - 14 октомври 2019
Коледна ваканция 30 декември 2019 - 09 януари 2020
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
03 - 18 феруари 2020
Редовна изпитна сесия 10 януари - 01 февруари 2020
Поправителна
изпитна сесия
17 - 18 февруари 2020
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 03 - 05 юни 2020
за 1, 2 и 3 курс - 03, 04 и 08 септември 2020
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11 - 13 септември 2019
Зимна сесия 29 - 31 януари 2020
Лятна сесия 22 - 25 юни 2020
УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДАТИ

Редовно обучение

19 февруари - 29 май 2020
4 курс – 19 февруари - 24 април 2020

Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)

03 - 16 февруари 2020
(по график за всеки курс/специалност)

Защита на практическо
обучение
 
Коледна ваканция  
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
 
Редовна изпитна сесия 1-3 курс – 03 - 20 юни 2020
 4 курс – 04 - 23 май 2020
Поправителна
изпитна сесия
1-3 курс – 26 и 29 юни 2020
 4 курс – 28 и 29 май 2020
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 03 - 05 юни 2020
за 1, 2 и 3 курс - 03, 04 и 08 септември 2020
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11 - 13 септември 2019
Зимна сесия 29 - 31 януари 2020
Лятна сесия 22 - 25 юни 2020