Икономически университет – Варна

Смяна на специалност и форма на обучение

На основание чл.115, ал.2 и 3 от Правилник за дейността на Икономически университет – Варна и във връзка с преминаване на студенти от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга в рамките на университета за уч. 2022/2023 г.  се определят следните срокове:

  1. Подаването на заявления в сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) е до 30 юни 2022 г. включително.
  2. Разглеждане на заявленията във факултетите е от 1 юли до 5 юли 2022 г. включително.
  3. Заповедите за преминаване на студентите от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга се изготвят и обявяват до 15 юли 2022 г.
  4. Преминаване на студент от една специалност в друга, от една форма на обучение в друга в рамките на университета се разрешава еднократно, при условие че студентите са завършили успешно предходната учебна година без задължения по учебен план (чл. 115, т. 2, 3 и 4 от Правилник за дейността на Икономически университет – Варна).
  5. Студентите заплащат такса за прехвърляне в друга специалност или друга форма на обучение в размер на 60 лв. (съгласно заповед РД-10-1194/02.06.2020 г.).
  6. Студентите, които желаят да преминат в специалност с обучение на английски език (Международен бизнес, Бизнес и мениджмънт) и нямат оценка от ДЗИ (Мн. добър 5,00) или наличие на сертификат за владеене на английски език (съгласно Правилник за приемане на студенти в ОКС "бакалавър" за уч. 2022/2023 г.), следва да се явят на изпитен тест по английски език, който ще се проведе онлайн в Тестови център от 14:00 ч. на 28.06.2022 г. и от 10:00ч. на 05.07.2022 г. Студентите, явяващи се на този тест се регистрират на  https://ksp.ue-varna.bg/exams/
    Таксата за изпитния тест е 50 лв., която се внася в касата на университета (съгласно заповед РД-10-1197/02.06.2020 г.) или по сметката на ИУ – Варна (банка ДСК).
  7. Записването в новата специалност и форма на обучение е от 1 септември до 7 септември 2022 г. във фронт офис ,,бакалавър" като предварително е заплатена семестриалната такса за съответния курс по сметката на университета.

Факултетен
номер

От специалност

В специалност

Вид такса

123015 "Маркетинг" "Счетоводство и одит" – дистанционно обучение платено обучение

123331

„Международен бизнес“
(с преподаване на английски език)

„Финанси”

издръжка на обучението от държавата

123309

„Международен бизнес“
(с преподаване на английски език)

„Финанси”

издръжка на обучението от държавата

119925

„Международни икономически отношения“

„Икономика и търговия“ – дистанционно обучение

платено обучение

120359

„Туризъм”

„Индустриален бизнес и предприемачество“ – дистанционно обучение

платено обучение

123333

„Туризъм”

„Индустриален бизнес и предприемачество“

издръжка на обучението от държавата

115977

„Международен бизнес“
(с преподаване на английски език)

„Логистика“

издръжка на обучението от държавата

119930

„Туризъм”

„Логистика“

издръжка на обучението от държавата

123652

„Туризъм”

„Логистика“

издръжка на обучението от държавата

123199

„Туризъм”

„Счетоводство и одит”

издръжка на обучението от държавата

123341

„Туризъм“

„Счетоводство и одит”

издръжка на обучението от държавата

122974

„Мобилни и уеб технологии“

„Туризъм“

издръжка на обучението от държавата

123222

„Информатика и компютърни науки“

„Дигитални медии и ПР“

издръжка на обучението от държавата

123424

„Информатика и компютърни науки“

„Мениджмънт”

издръжка на обучението от държавата

118602

„Бизнес информационни системи“

„Дигитални медии и ПР“

издръжка на обучението от държавата

120887

„Бизнес информационни системи“

„Дигитални медии и ПР“

издръжка на обучението от държавата

117712

„Бизнес информационни системи“

„Дигитални медии и ПР“

издръжка на обучението от държавата

120994

„Бизнес информационни системи“

„Дигитални медии и ПР“

издръжка на обучението от държавата

120640

„Бизнес информационни системи“

„Аграрен бизнес“

издръжка на обучението от държавата

111977

„Бизнес информационни системи“

„Счетоводство и одит” – дистанционно обучение

платено обучение

120097

„Финанси“

„Туризъм“

издръжка на обучението от държавата

120084

„Финанси“

„Туризъм“

издръжка на обучението от държавата

122475

„Счетоводство и финанси”

„Счетоводство и одит“ – дистанционно обучение

платено обучение

115992

„Счетоводство и финанси”

„Индустриален бизнес и предприемачество“

издръжка на обучението от държавата

123427

„Социална сигурност и застраховане“

„Финанси”

издръжка на обучението от държавата

122851

„Предприемачество и инвестиционен мениджмънт“

„Финанси”

издръжка на обучението от държавата

123498

„Аграрен бизнес“

„Стокознание и митническа дейност“

издръжка на обучението от държавата

123335

„Икономика и търговия“

„Стокознание и митническа дейност“

издръжка на обучението от държавата

120759

„Предприемачество и инвестиционен мениджмънт“

„Маркетинг”

издръжка на обучението от държавата

113088

„Стокознание и митническа дейност“

„Индустриален бизнес и предприемачество“ – дистанционно обучение

платено обучение

123328

„Икономика и търговия“

„Счетоводство и одит“

издръжка на обучението от държавата

120503

„Икономика и търговия“

„Финанси“ – дистанционно обучение

платено обучение

122813

„Бизнес и мениджмънт“
(с преподаване на английски език)

„Международен бизнес“
(с преподаване на английски език)

издръжка на обучението от държавата

122439

„Недвижими имоти и инвестиции“

„Индустриален бизнес и предприемачество“ – дистанционно обучение

платено обучение

120132

„Икономика и търговия”

„Счетоводство и одит” – дистанционно обучение

платено обучение

120171

„Предприемачество и инвестиционен мениджмънт“

„Икономика и търговия“ – дистанционно обучение

платено обучение

122655

„Аграрен бизнес”

„Маркетинг”

издръжка на обучението от държавата

120635

„Бизнес икономика“

„Икономика и търговия“ – дистанционно обучение

платено обучение

122299

„Стокознание и митническа дейност“ – дистанционно обучение

„Индустриален бизнес и предприемачество“ – дистанционно обучение

платено обучение

119766

„Международен туризъм“
(с преподаване на руски език)

„Туризъм“

издръжка на обучението от държавата

120991

„Мениджмънт“

„Международни икономически отношения“

издръжка на обучението от държавата

123471

„Туризъм“

„Международни икономически отношения“

издръжка на обучението от държавата

122927

„Туризъм“

„Международни икономически отношения“

издръжка на обучението от държавата

123336

„Туризъм“

„Дигитални медии и ПР“

издръжка на обучението от държавата

123679

„Туризъм“

„Маркетинг“

издръжка на обучението от държавата

123407

„Туризъм“

„Маркетинг“

издръжка на обучението от държавата

 

 

 

 

Факултетен
номер

Специалност

Вид такса

122207 „Счетоводство и одит“ платено обучение
98320 „Счетоводство и одит“ платено обучение
118957 „Счетоводство и одит“ платено обучение
120873 „Туризъм“ платено обучение

121118

„Туризъм“

платено обучение

120935

„Туризъм“

платено обучение

117503

„Финанси“

платено обучение

118008

„Финанси“

платено обучение

118563

„Финанси“

платено обучение

118831

„Финанси“

платено обучение

120512

„Финанси“

платено обучение

122244

„Счетоводство и одит“

платено обучение

119785

„Счетоводство и одит“

платено обучение

117757

„Счетоводство и одит“

платено обучение

117823

„Счетоводство и одит“

платено обучение

094595

„Счетоводство и одит“

платено обучение

119869

„Индустриален бизнес и предприемачество“

платено обучение

122920

„Икономика и търговия“

платено обучение

120217

„Недвижими имоти и инвестиции“

платено обучение

120851

„Недвижими имоти и инвестиции“

платено обучение

122239

„Икономика и търговия“

платено обучение

123130

„Икономика и търговия“

платено обучение

117754

„Индустриален бизнес и предприемачество“

платено обучение

118131

„Индустриален бизнес и предприемачество“

платено обучение

120429

„Индустриален бизнес и предприемачество“

платено обучение

Факултетен номер

Специалност

Вид такса

123532

„Индустриален бизнес и предприемачество“

платено обучение