Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности ОКС "бакалавър" в Икономически университет – Варна относно държавната изпитна сесия.

Документи за допускане до държавна изпитна сесия през м. януари,  ОКС "бакалавър"
( 16 и 17.01.2023 г.)

Студентите, завършили семестриално, които ще защитават дипломна работа или ще полагат държавен изпит през месец януари 2023 г. трябва да представят следните документи:

1. В методичния кабинет на съответната специалност при инспектор "Учебна дейност":

- Заявление (за бакалаври) за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от книжарницата на 1 ет. в университета);
- Плик (среден формат В5) с надписан точен адрес по местоживеене, на който да бъде изпратена дипломата;
- Две снимки формат 3,5/4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът написва факултетен №, специалност и трите си имена;
- Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломант.

2. В сектор "Студенти" - Фронт офис, Студентска улица  

- Заявление за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор УД на съответната специалност;
- Студентска книжка;
- Студенти, които ще се явяват на две нови последователни сесии на държавен изпит, подават заявление за допускане до Ректора на Икономически университет – Варна. Студентите, които вече са предали необходимите документи при инспекторите УД на специалностите, подават само попълнено ново заявление за допускане до държавна изпитна сесия. След подписването му от съответния инспектор УД се предава в сектор "Студенти"

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит или защита на дипломна работа, задължително трябва да са върнали заетите от библиотеката книги преди подаване на документите. Не се допускат до държавен изпит студенти с непогасени задължения за общежития. 

Работно време на сектор "Студенти"

8:00 – 16:30

Почивки:

10.15 – 10.30
12.00 – 12.30
14.30 – 14.45

 

Методични кабинети по специалности

Специалност

Кабинет

СО и СФ

Н-110

Финанси, Застраховане и осигуряване

123 а

БИ, СБП, НИИ

Н-111

Аграрен бизнес

офис "Стипендии и общежития", ет. 1

ИТ

Н-106

ИБП, Логистика Н-107

Стокознание и митническа дейност

314 б

Туризъм, МИО, Международен туризъм с преподаване на руски език

Н-108

Маркетинг, Дигитални медии и ПР, Международен бизнес с преподаване на англ. ез.

317

Мениджмънт, Публична администрация

225 б

Съдебна администрация

444

Информатика, ИКН, БИС, Мобилни и уеб технологии

317 б

График за държавни изпити през зимната (поправителна) сесия  – м. януари 2023 г.
Специалност Дата за явяване на
Държавен изпит или защита на дипломна работа
Счетоводство и одит, Счетоводство и финанси 26.01 и 27.01
Финанси, Застраховане и осигуряване 26.01.
Индустриален бизнес и предприемачество  26.01.
Логистика   25.01.
Икономика и търговия   25.01.
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт, Недвижими имоти и инвестиции   25.01.
Бизнес икономика  27.01.
Аграрен бизнес  26.01.
Стокознание и митническа дейност   27.01.
Мениджмънт    26.01.
Маркетинг, Дигитални медии и ПР    27.01.
Международен бизнес (англ. език)    25.01.
Информатика и компютърни науки, Бизнес информационни системи, Мобилни и уеб технологии   27.01.
Туризъм, Международен туризъм   25.01.
Международни икономически отношения   27.01.
Съдебна администрация   26.01.
 

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти"/Фронт офис и Център за Магистърско обучение на 16 и 17 януари 2023 г.

Редът за явяване по зали ще бъде обявен от съответните катедри в меню Дипломиране 2 (два) дни преди посочените в графика дати

Тържествена промоция Випуск 2022, ОКС "бакалавър"

Тогите ще се раздават и връщат в кабинетите на инспекторите учебна дейност на катедрите по съответните специалности. Повече информация може да намерите в уебсайтовете на всяка катедра, меню Дипломиране >> Тържествени промоции.