Икономически университет – Варна

Електронни ресурси и услуги

Всеки кандидат-студент има възможност да подаде документи в Икономически университет – Варна на място и онлайн.

Подаването на документи за кандидатстване в ИУ – Варна е през Онлайн платформата за кандидатстване

Икономически университет – Варна провежда кандидатстудентски изпити чрез полагане на електронен тест.

Всеки кандидат-студент има право да се яви неограничен брой пъти на един или повече електронен кандидатстудентски изпит по избор: "Математика", "Български език и литература", "География на България" и "Икономика".

Кандидатстудентските изпити на Колеж по туризъм – Варна са под формата на електронни тестове по избор: Английски, Френски, Немски и Руски език.

Резултатите от теста се отпечатват по желание върху уникален Сертификат с давност 2 години, който е валиден при кандидатстване във всички специалности на Икономически университет – Варна / Колеж по туризъм – Варна или други висши училища в Р. България. Електронните тестове се провеждат в специализираните зали на тестовия център на Икономически университет – Варна по предварително обявен график.

Таксите и начините за плащане ще можете да видите след регистрация.

Bookstore.ue-varna.bg е онлайн книжарница на Икономически университет – Варна. В нея можете да откриете и закупите онлайн учебници, помагала, справочници, тестове и друга учебна и научна литература, за всеки курс на обучение. Екземплярите представляват издание на университетското издателство "Наука и икономика" и са защитени с авторско право.

Издателската дейност обхваща голям спектър на съвременното познание – икономика, математика, информатика, литература, география, философия, социология, психология, право, маркетинг, мениджмънт и др.

Bookstore.ue-varna.bg подпомага настоящи и бъдещи студенти, преподаватели, докторанти и специализанти в тяхната учебна, преподавателска и научноизследователска работа.
В Икономически университет – Варна функционира платформа за електронно обучение eLearn (https://e-learn.ue-varna.bg)

Новата версия е базирана на последното издание на Moodle и разполага с нов потребителски интерфейс и разширени функционални възможности. В нея са обединени дисциплините от редовна, задочна и дистанционна форма.

Входът за студенти е чрез данните им от университетската информационна система WebStudent, а този за преподаватели – чрез техните университетски Google профили.

Всички курсове се създават автоматично и преподавателите имат възможност да публикуват в тях различни електронни учебни материали по водените дисциплини и да използват разнообразни електронни дейности, вкл. в редовна форма на обучение, реализирайки т.нар. система на смесено обучение (blended learning).

Мрежа за сътрудничество с бизнеса UEBN - основна цел на изграждането и поддържането на устойчива платформа за сътрудничество на ИУ – Варна и бизнеса е установяването на продуктивен диалог с външната среда, насочен към задоволяване на неговите потребности и същевременно подпомагане на успешната реализация на завършващите висше образование.

Предложената социална иновация в областта на устойчиви механизми за взаимодействие университет - бизнес за активно включване на младежите на пазара следва да даде резултати в няколко насоки:

 • Намаляване на безработицата на лица, завършили ИУ – Варна, които поради липсата на професионален опит се оказват в неравностойно положение на пазара на труда.
 • Създаване на иновативен канал за комуникация с бизнеса и социална интеграция на младежите към местни бизнес структури.
 • Подобряване на организацията на практическото обучение на студентите на базата на широка мрежа от договори за партньорство с бизнеса.
 • Повишаване на качеството на обучението в ИУ – Варна в съответствие със стандартите на европейското висше образование и потребностите на икономиката и обществото от квалифицирани кадри.
 • По-лесна адаптация на завършилите студенти, бъдещи работници и служители в практиката.

Регистър публикации - за преподаватели и докторанти

Електронна база от данни за научни публикации на преподавателите в ИУ – Варна, която се обновява и извлича детайлни и обобщени справки за вътрешна и външна употреба. Публичното предоставяне на тази информация чрез Интернет спомага за развитието на имиджа на университет с традиции в развитието на публикационната дейност.

Електронен каталог на библиотеката - предоставя информация за издания, които са налични в университетската библиотека, както и достъп до пълните текстове на повече от 6200 учебници, книги, статии и доклади на преподаватели от университета.

Абонирани електронни бази - достъп до световно известни пълнотекстови и справочни бази с книги, статии и други документи, за които библиотеката е абонирана - основно на английски език. Достъп до правно-информационната система Сиела.

Студентите на Икономически университет – Варна имат възможност не само да виждат информация в Университетска информационна система WebStudent, но и да кандидатстват за общежития и стипендии през платформата.

Тя им предоставя възможност за работа със системата и през мобилно устройство.

Учебното разписание е достъпно през WebStudent с възможност за споделяне и печат на конкретно разписание.

В информационната система на ИУ – Варна са добавени данните на студентите от Колеж по туризъм - Варна. Всички разработени модули функционират и за студенти и служители на Колежа по туризъм.

Електронното кандидатстване и класиране за стипендии е функционална част от Университетската информационна система WebStudent. Кандидатстването се извършва чрез попълване на формуляр и прикачване на всички необходими сканирани документи в WebStudent.

Видовете стипендии, сроковете за подаване на документи и съответното класиране се определят и обявяват всеки семестър в меню Обучение >> Стипендии

Общежитията на Икономически университет – Варна разполагат със стаи с едно, две и три легла. Всички студентски стаи са с индивидуални сервизни помещения. Студентските общежития имат общо отопление на природна газ.

Кандидатстването се извършва чрез Университетската информационна система WebStudent или на място в офис "Стипендии и общежития", Студентска улица, ет. 1 в основната сграда на университета.

Кой има право за настаняване в общежитие, срокове и необходими документи, класиране и настаняване се определят и обявяват всеки семестър в меню Обучение >> Общежития

1. Необходима е първоначална регистрация на следния линк https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office

2. Enter your school email address – въвежда се университетския иимейл /формат ……@students.ue-varna.bg/

3. Избира се “I am a student”.

4. Продължавате регистрацията до края. Лицензът ще бъде активиран след 24 часа. След изтичане на това време влизате в личния си акаунт на адрес https://www.office.com
5. Натиска се бутона горе в дясно – Install office.

6. След завършване на инсталацията е необходимо първоначално активиране на пакета програми – Sign in – с данните на акаунта ви.

Икономически университет – Варна участва в Google Workspace програмата на Google, от чиито възможности можете да се възползвате като студент.

Какво получавате?

 • Институционален (университетски) имейл адрес, аналогичен с Gmail
 • Неограничено пространство в Google Drive
 • Достъп до инструменти за обучение като Google Meet и Google Docs
 • Достъп до електронни световни каталози на библиотеки
 • Отстъпки в различни онлайн магазини и програми
 • и много др.

Заявете своя Google Workspace акаунт в WebStudent, а ние ще Ви изпратим информация по имейл.

На всеки, който е част от общността на Икономически университет – Варна може да се предостави университетска Електронна поща

 • Всеки студент, чрез Университетската информационна система WebStudent, може сам да генерира заявка за създаване на университетски имейл с домейн @students.ue-varna.bg
 • Всеки преподавател, служител или докторант, който няма създаден университетски имейл като студент, може да изпрати заявка за създаване на imihaylov@ue-varna.bg или webmaster@ue-varna.bg

На територията на Икономически университет – Варна (основен корпус) са инсталирани 80 Wi-Fi точки, 18 на територията на Втори Корпус, както и 8 Wi-Fi точки в Трети Корпус (Колеж по туризъм – Варна) за осъществяване на безжична връзка към Интернет.

Антените са от най-ново поколение с поддръжка на 2.4 GHz и 5 GHz.

Името на мрежата е UE-VARNA. Тя е отворена и достъпна на територията на университета.

Скоростта на връзката е 30 Mbps.

Достъп до връзката от 7:00-20:00 часа.