Икономически университет – Варна

Резултати

Признати изпити
за летен семестър, ОКС "магистър", учебна 2021/2022 г.

ВХ. № ИМЕНА ФН СПЕЦИАЛ-НОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ (ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА ИУ) ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА
ПР-01 Десислава Пламенова Тодорова 123864 УПМ-СНУ Маркетингов мениджмънт Отличен 6   
ПР-02 Иван Стефанов Георгиев 123959 МУТ-ДНДО ЛААГ и МА Отличен 6  
ПР-03 Боян Цветанов Тодоров 121956 МУТ-ДНДО Проектиране на информационни системи Отличен 6  
ПР-04 Христина Миленова Колева 121857 МУТ-ДНДО Проектиране на информационни системи  Среден 3  
ПР-05 Лидия Димитрова Славова 122090 Информационен мениджмънт в бизнеса-ДНДО Икономикс Добър 4  
ПР-06 Огнян Вихренов Соколов 123734 Международен бизнес и мениджмънт Транснационални корпорации и световна икномика Добър 4  

 

 

ВХ. № ИМЕНА ФН СПЕЦИАЛ-НОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ (ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА ИУ) ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА
ПЗ-01 Николай Валентинов Димитров 123926 МТБ-СПН Мениджмънт и маркетинг Мн. добър 5  
ПЗ-02 Николай Валентинов Димитров 123926 МТБ-СПН Количествени методи Среден 3  
ПЗ-03 Николай Валентинов Димитров 123926 МТБ-СПН Въведение във финансите Среден 3  
ПЗ-04 Николай Валентинов Димитров 123926 МТБ-СПН Теория на счетоводството Среден 3  
ПЗ-05 Николай Валентинов Димитров 123926 МТБ-СПН Икономикс Мн. добър 5  
ПЗ-06 Гергана Станчева Мекердекова 123916 СК-СНУ Управленско счетоводство  Добър 4  
ПЗ-07 Светлана Диянова Попова 123973 Управление на проекти-ДНДО Икономикс Мн. добър 5  
ПЗ-08 Светлана Диянова Попова 123973 Управление на проекти-ДНДО Мениджмънт и маркетинг  Мн. добър 5  
ПЗ-09 Светлана Диянова Попова 123973 Управление на проекти-ДНДО Количествени методи Не се признава! Съвпада съдържанието на половината дисциплина!
ПЗ-10 Веселина Кателиева Георгиева 122841 Управление на проекти-СНУ Данъчно право и процес Отличен 6  
ПЗ-11 Евгения Петкова Василева 123993 СК-ДНДО Теория на счетоводството Мн. добър 5  
ПЗ-12 Евгения Петкова Василева 123993 СК-ДНДО Въведение във финансите Мн. добър 5  
ПЗ-13 Евгения Петкова Василева 123993 СК-ДНДО Мениежмънт и маркетинг Мн. добър 5  
ПЗ-14 Евгения Петкова Василева 123993 СК-ДНДО Икономикс Отличен 6  
ПЗ-15 Евгения Петкова Василева 123993 СК-ДНДО Количествени методи Мн. добър 5  
ВХ. № ИМЕНА ФН СПЕЦИАЛ-НОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ (ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА ИУ) ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА
ПД-01 Славена Стефанова Петрова 123940 Логистичен мениджмънт-ДНДО Икономикс Мн. добър 5  
ПД-02 Славена Стефанова Петрова 123940 Логистичен мениджмънт-ДНДО Мениджмънт и маркетинг  Отличен 6  
ПД-03 Славена Стефанова Петрова 123940 Логистичен мениджмънт-ДНДО Количествени методи Мн. добър 5  
ПД-04 Славена Стефанова Петрова 123940 Логистичен мениджмънт-ДНДО Теория на счетоводството Отличен 6  
ПД-05 Даниел Свиленов Батанов 123952 Бизнес консултиране-ДНДО Икономикс Отличен 6  
ПД-06 Корай Бюлент Неджаги 123805 Банков мениджмънт Финансово регулиране и нормативно съответствие Отличен 6  
ПД-07 Ралица Георгиева Здравкова 123809 Банков мениджмънт Финансово регулиране и нормативно съответствие Отличен 6  
ПД-08 Нериман Нерджан Февзи 123288 Банков мениджмънт Финансово регулиране и нормативно съответствие Отличен 6  
ПД-09 Екатерина Христова Йорданова 122847 Банков мениджмънт Финансово регулиране и нормативно съответствие Отличен 6  
ПД-10 Десислава Христова Иванова 123221 Банков мениджмънт Финансово регулиране и нормативно съответствие Отличен 6  
ПД-11 Айхан Фикретов Байрямалиев 123360 Банков мениджмънт Финансово регулиране и нормативно съответствие Отличен 6  
ПД-12 Николай Красимиров Куртев 123570 Корпоративен бизнес и управление-ДНДО Количествени методи Добър 4  
ПД-13 Стела Мариянова Страхилова 123412 Финанси и иновации Финансово регулиране и нормативно съответствие Отличен 6  
ПД-14 Ивета Пламенова Йоргова 123581 Финанси и иновации Финансово регулиране и нормативно съответствие Отличен 6  
ПД-15 Милица Стоянова Митрофанова 122930 Финанси и иновации Финансово регулиране и нормативно съответствие Отличен 6  
ПД-16 Дафинка Славчева Делибашева 123264 Банков мениджмънт Финансово регулиране и нормативно съответствие Отличен 6  
ПД-17 Анелия Руменова Христова 123708 Банков мениджмънт Финансово регулиране и нормативно съответствие Отличен 6  
ПД-18 Тодор Александров Тодоров 123787 Банков мениджмънт Финансово регулиране и нормативно съответствие Добър 4  
ПД-19 Християна Детелинова Димитрова 123938 Логистичен мениджмънт-ДНДО Мениджмънт и маркетинг  Мн. добър 5  
ПД-20 Християна Детелинова Димитрова 123938 Логистичен мениджмънт-ДНДО Теория на счетоводството Отличен 6  
ПД-21 Християна Детелинова Димитрова 123938 Логистичен мениджмънт-ДНДО Икономикс Мн. добър 5  
ПД-22 Християна Детелинова Димитрова 123938 Логистичен мениджмънт-ДНДО Количествени методи Отличен 6  
ПД-23 Сесил Диянова Димитрова 123950 Логистичен мениджмънт-ДНДО Теория на счетоводството Отличен 6  
ПД-24 Сесил Диянова Димитрова 123950 Логистичен мениджмънт-ДНДО Количествени методи Отличен 6  
ПД-25 Сесил Диянова Димитрова 123950 Логистичен мениджмънт-ДНДО Мениджмънт и маркетинг  Отличен 6  
ПД-26 Сесил Диянова Димитрова 123950 Логистичен мениджмънт-ДНДО Икономикс Добър 4  
ПД-27 Стефан Иванов Пенчев 122085 Финанси и иновации - ДНДО Данъчно облагане Отличен 6 приложен конспект
ПД-28 Димитър Любенов Илиев 123450 Банков мениджмънт Финансово регулиране и нормативно съответствие Отличен 6  
ПД-29 Сесил Диянова Димитрова 123950 Логистичен мениджмънт-ДНДО Въведение във финансите Отличен 6  
ПД-30 Християна Детелинова Димитрова 123938 Логистичен мениджмънт-ДНДО Въведение във финансите Отличен 6  
ПД-31 Славена Стефанова Петрова 123490 Логистичен мениджмънт - ДНДО Въведение във финансите Отличен 6  
ПД-32 Веселин Петров Пейчев 123996 Аграрен бизнес - ДНДО Мениджмънт и маркетинг Мн. добър 5  
ПД-33 Мая Красимирова Вуцова 123951 Логистичен мениджмънт - ДНДО Количествени методи Мн. добър 5