Икономически университет – Варна

Резултати

Признати изпити
за ЗИМЕН семестър, ОКС "магистър", учебна 2023/2024 г.

ВХ. № ФН СПЕЦИАЛ-НОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ (ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА ИУ) ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА
ПР-01 125199 МУТ-ДНДО Програмиране и структура от данни  Отличен 6  
ПР-02 125199 МУТ-ДНДО Компютърни мрежи  Отличен 6

 

ПР-03 125201 МУТ-ДНДО Компютърни мрежи Отличен 6  
ПР-04 125201 МУТ-ДНДО Програмиране и структура от данни  Добър 4  
ПР-05 125194 МУТ-ДНДО Компютърни мрежи Добър 4  
ПР-06 125194 МУТ-ДНДО Програмиране и структура от данни Мн. добър 5  
ПР-07 125197 МУТ-ДНДО Програмиране и структура от данни  Отличен 6  
ПР-08 125197 МУТ-ДНДО Компютърни мрежи Отличен 6  

 

 

 

 

 


 

ВХ. № ФН СПЕЦИАЛ-НОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ (ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА ИУ) ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА
ПЗ-01 127069 СК-СС МСС/МСФО  

Не се допуска признаване на основание чл. 49, ал. 3 от ПУДУЦМО.

Допълнително да води разговор с титуляр на дисциплината!

ПЗ-02 127635 СПНС-СНУ Управление на инвестиционния процес Отличен 6  
ПЗ-03 127635 СПНС-СНУ Бизнес оценяване Отличен 6  
ПЗ-04 127420 СК-СНУ Финансов контрол  Отличен 6  
ПЗ-05 127420 СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6  
ПЗ-06 127578 СК-СС МСС/МСФО  

Не се допуска признаване на основание чл. 49, ал. 3 от ПУДУЦМО.

Допълнително да води разговор с титуляр на дисциплината!

ПЗ-07 127310 СК-СНУ Финансов контрол Отличен 6  
ПЗ-08 127310 СК-СНУ Финансово счетоводство Добър 4  
ПЗ-09 127603 СК-СНУ Финансов контрол Мн. добър 5  
ПЗ-10 127802 СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6  
ПЗ-11 127606 СК-СНУ Финансово счетоводство Добър 4  
ПЗ-12 127664 СК-СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5  
ПЗ-13 127707 СК-СНУ Финансов анализ Добър 4  
ПЗ-14 127707 СК-СНУ Счетоводство Не се признава!  
ПЗ-15 127216 СК-СНУ Финансов анализ Не се признава!  
ПЗ-16 127216 СК-СНУ Счетоводство   Не се допуска признаване на основание чл. 49, ал. 3 от ПУДУЦМО.
ПЗ-17 127101 СК-СНУ Финансово счетоводство Среден 3  
ПЗ-18 127305 СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6  
ПЗ-19 127799 СК-СНУ Финансово счетоводство Среден 3  
ПЗ-20 127345 СК-СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5  
ВХ. № ФН СПЕЦИАЛ-НОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ (ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА ИУ) ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА
ПД-01 127645 БМ-СНУ Въведение в банковото дело  Добър 4  
ПД-02 127114 МБрМ-СНУ Анализ на потребителското поведение Отличен 6  
ПД-03 127676 ФИ-СНУ Основи на корпоративните финанси Мн. добър 5  
ПД-04 127569 ФИ-СНУ Основи на корпоративните финанси Мн. добър 5