Икономически университет – Варна

Резултати

Признати изпити
за ЛЕТЕН семестър, ОКС "магистър", учебна 2022/2023 г.

ВХ. № ИМЕНА ФН СПЕЦИАЛ-НОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ (ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА ИУ) ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА
ПР-01 Розалина Желязкова Костадинова 125861 ПМАВ-ДНДО Количествени методи Не се признава!  
ПР-02 Иван Михайлов Саръбеев 125194 МУТ-ДНДО Въведение в програмирането Мн. добър 5  
ПР-03 Иван Михайлов Саръбеев 125194 МУТ-ДНДО Уеб технологии Мн. добър 5  
ПР-04 Иван Михайлов Саръбеев 125194 МУТ-ДНДО Бази от данни Мн. добър 5  
ПР-05 Ерсин Мехмед Хюсеин 125197 МУТ-ДНДО Уеб технологии Отличен 6  
ПР-06 Ерсин Мехмед Хюсеин 125197 МУТ-ДНДО Бази от данни Отличен 6  
ПР-07 Ерсин Мехмед Хюсеин 125197 МУТ-ДНДО Въведение в програмирането Мн. добър 5  
ПР-08 Деница Николаева Петрова 125201 МУТ-ДНДО Уеб технологии Отличен 6  
ПР-09 Деница Николаева Петрова 125201 МУТ-ДНДО Бази от данни Мн. добър 5  
ПР-10 Деница Николаева Петрова 125201 МУТ-ДНДО Въведение в програмирането Добър 4  
ПР-11 Силви Мирославова Райчева 125199 МУТ-ДНДО Бази от данни Отличен 6  
ПР-12 Силви Мирославова Райчева 125199 МУТ-ДНДО Въведение в програмирането Отличен 6  
ПР-13 Силви Мирославова Райчева 125199 МУТ-ДНДО Уеб технологии Отличен 6  

 

 

ВХ. № ИМЕНА ФН СПЕЦИАЛ-НОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ (ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА ИУ) ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА
ПЗ-01 Давид Станиславов Топалов 125844 ИМБ-ДНДО Икономикс Мн. добър 5  
ПЗ-02 Давид Станиславов Топалов 125844 ИМБ-ДНДО Теория на счетоводството Отличен 6  
ПЗ-03 Давид Станиславов Топалов 125844 ИМБ-ДНДО Въведение във финансите Добър 4  
ПЗ-04 Давид Станиславов Топалов 125844 ИМБ-ДНДО Мениджмънт и маркетинг Мн. добър 5  
ПЗ-05 Миланка Иванова Димова 125097 МТБ-ДНДО Количествени методи Не се признава! На основание чл. 49, ал. 4 от ПУДУЦМО при ИУ-Варна
ПЗ-06 Пенка Николаева Георгиева 125169 Строително предприемачество и недвижима собственост Обществени поръчки Мн. добър 5  
ПЗ-07 Росица Николаева Русева-Янкова 125691 Управление на проекти - ДНДО Мениджмънт и маркетинг Отличен 6  
ВХ. № ИМЕНА ФН СПЕЦИАЛ-НОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ (ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА ИУ) ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА
ПД-01 Иван Милчев Кацаров 125634 ФИ-ДНДО Количествени методи Среден 3  
ПД-02 Борис Цветанов Николов 125826 КБУ-ДНДО Количествени методи Добър 4  
ПД-03 Йоанна Людмилова Димова 124885 МБрМ-ДНДО Количествени методи Отличен 6  
ПД-04 Диляна Иванова Джунова 125595 Банков мениджмънт-ДНДО Количествени методи Мн. добър 5  
ПД-05 Диляна Иванова Джунова 125595 Банков мениджмънт-ДНДО Икономикс Добър 4  
ПД-06 Мария Минкова Стоянова 125645 ЛМ-ДНДО Икономикс Добър 4  
ПД-07 Ивайло Георгиев Петров 125419 КБУ-ДНДО Количествени методи Добър 4  
ПД-08 Бояна Иванова Иванова 125475 ЛМ-ДНДО Количествени методи Добър 4  
ПД-09 Мюбера Емин Мустафова 125839 ЛМ-ДНДО Количествени методи Добър 4  
ПД-10 Пламена Пламенова Георгиева  124643 ЛМ-ДНДО Количествени методи Добър 4  
ПД-11 Мария Минкова Стоянова 125645 ЛМ-ДНДО Мениджмънт и маркетинг Мн. добър 5